Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:019:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 19, 21 januari 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 19

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
21 januari 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 83/2005 av den 18 januari 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2604/2000 beträffande import av polyetentereftalat med ursprung bl.a. i Republiken Korea och Taiwan

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 84/2005 av den 18 januari 2005 om ändring av bilagan till förordning (EG) nr 2042/2000 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 85/2005 av den 20 januari 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 86/2005 av den 20 januari 2005 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 21 januari 2005

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 87/2005 av den 20 januari 2005 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 88/2005 av den 20 januari 2005 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 89/2005 av den 20 januari 2005 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 17:e delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1327/2004

24

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 90/2005 av den 20 januari 2005 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull

25

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 91/2005 av den 20 januari 2005 om att tillämpa en nedsättningskoefficient på utfärdandet av bidragslicenser för varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget, enligt artikel 8.5 i förordning (EG) nr 1520/2000

26

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 92/2005 av den 19 januari 2005 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende användning eller metoder för bortskaffande av animaliska biprodukter och ändring av bilaga VI till den förordningen avseende biogasomvandling och bearbetning av utsmälta fetter ( 1 )

27

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 93/2005 av den 19 januari 2005 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 beträffande bearbetning av animaliska biprodukter från fisk och handelsdokument för transporten av animaliska biprodukter ( 1 )

34

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 94/2005 av den 20 januari 2005 om utfärdande av importlicenser för ris med ursprung i stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) och i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) för ansökningar som inlämnats under de första fem arbetsdagarna i januari 2005 enligt förordning (EG) nr 638/2003

40

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 95/2005 av den 20 januari 2005 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

42

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 96/2005 av den 20 januari 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1757/2004

45

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 97/2005 av den 20 januari 2005 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1565/2004

46

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 98/2005 av den 20 januari 2005 om de anbud som meddelats för import av sorghum inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2275/2004

47

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 99/2005 av den 20 januari 2005 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2277/2004

48

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 100/2005 av den 20 januari 2005 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2276/2004

49

 

*

Kommissionens direktiv 2005/4/EG av den 19 januari 2005 om ändring av direktiv 2001/22/EG om fastställande av provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halterna av bly, kadmium, kvicksilver och 3-MCPD i livsmedel ( 1 )

50

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2005/35/EG:
Rådets beslut av den 7 december 2004 om undertecknande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar, och om godkännande och undertecknande av det tillhörande samförståndsavtalet

53

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Monaco om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

55

 

 

Kommissionen

 

*

2005/36/EG:
Kommissionens beslut av den 8 september 2004 om ändring av beslut 2004/166/EG om det omstruktureringsstöd som Frankrike har för avsikt att lämna till Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (delgivet med nr K(2004) 3359)
 ( 1 )

70

 

*

2005/37/EG:
Kommissionens beslut av den 29 oktober 2004 om inrättande av Europeiskt tekniskt och vetenskapligt centrum (CTSE) och om samordning av tekniska åtgärder för skydd av euromynt mot förfalskning

73

 

*

2005/38/EG:
Kommissionens beslut av den 27 december 2004 om tilldelning av ytterligare dagar ute ur hamn till Nederländerna i enlighet med bilaga V till rådets förordning (EG) nr 2287/2003 (delgivet med nr K(2004) 5269)

75

 

*

2005/39/EG:
Kommissionens beslut av den 30 december 2004 om finansiering av en extern utvärdering av gemenskapens djurhälsopolitik och finansiering av en undersökning som syftar till att analysera kostnaderna och förutsättningarna för ett riskfinansieringsinstrument för boskapsepidemier i EU

76

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top