Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:016:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 16, 20 januari 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 16

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
20 januari 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 76/2005 av den 19 januari 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 77/2005 av den 13 januari 2005 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 78/2005 av den 19 januari 2005 om ändring av förordning (EG) nr 466/2001 när det gäller tungmetaller ( 1 )

43

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 79/2005 av den 19 januari 2005 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 beträffande användningen av mjölk, mjölkbaserade produkter och mjölkderivat, som definieras som kategori 3-material i förordningen ( 1 )

46

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 80/2005 av den 19 januari 2005 om upphävande av förordning (EEG) nr 1517/77 om fastställande av en förteckning över de olika sortgrupper av humle som odlas inom gemenskapen

51

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 81/2005 av den 19 januari 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 3077/78 om godkännande av intyg för humle som importeras från tredje land som likvärdiga med gemenskapsintyg

52

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 82/2005 av den 19 januari 2005 om utfärdande av importlicenser för socker och blandningar av socker och kakao som omfattas av ursprungskumulation AVS/ULT och EG/ULT

55

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2005/30/EG, Euratom:
Rådets beslut av den 24 september 2004 om utnämning av en brittisk ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén

56

 

*

2005/31/EG:
Rådets beslut av den 24 september 2004 om utnämning av en nederländsk ordinarie ledamot och en nederländsk suppleant i Regionkommittén

57

 

*

2005/32/EG:
Rådets beslut av den 24 september 2004 om utnämning av en tysk ordinarie ledamot i Regionkommittén

58

 

 

Kommissionen

 

*

2005/33/EG:
Kommissionens beslut av den 14 januari 2005 om ändring av beslut 2001/556/EG med avseende på införande av anläggningar i Indien i de tillfälliga förteckningarna över anläggningar i tredje land från vilka medlemsstaterna tillåter import av gelatin som skall användas i livsmedel (delgivet med nr K(2004) 4543)
 ( 1 )

59

 

*

2005/34/EG:
Kommissionens beslut av den 11 januari 2005 om fastställande av harmoniserade standarder för bestämning av vissa restsubstanser i produkter av animaliskt ursprung som importerats från tredjeländer (delgivet med nr K(2004) 4992)
 ( 1 )

61

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top