Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:015:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 15, 19 januari 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 15

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtioåttonde årgången
19 januari 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 74/2005 av den 18 januari 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 75/2005 av den 18 januari 2005 om ändring av bilagorna I, II och III till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung avseende moxidektin, linjära alkylbensensulfonsyror med alkylkedjelängder mellan C9 och C13 som innehåller mindre än 2,5 % kedjor längre än C13 samt acetylisovaleryltylosin ( 1 )

3

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2005/23/EG, Euratom:
Rådets beslut av den 21 juni 2004 om utnämning av en italiensk ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén

6

 

*

2005/24/EG, Euratom:
Rådets beslut av den 21 juni 2004 om utnämning av en italiensk ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén

7

 

*

2005/25/EG, Euratom:
Rådets beslut av den 21 juni 2004 om utnämning av en svensk ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén

8

 

*

2005/26/EG:
Rådets beslut av den 25 oktober 2004 om undertecknande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av konventionen för att stärka den interamerikanska tropiska tonfiskkommissionen som inrättades genom 1949 års konvention mellan Amerikas förenta stater och Republiken Costa Rica (”Antiguakonventionen”)

9

Convention for the strengthening of the Inter-American Tropical Tuna Commission established by the 1949 Convention between the United States of America and the Republic of Costa Rica (Antigua Convention)

10

 

 

Kommissionen

 

*

2005/27/EG:
Kommissionens rekommendation av den 12 januari 2005 om vad som för tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om bensin och dieselbränslen utgör en lämpligt balanserad geografisk täckning avseende tillgången på dieselbränslen och blyfri bensin med begränsad svavelhalt
 ( 1 )

26

 

*

2005/28/EG:
Kommissionens beslut av den 12 januari 2005 om ändring av beslut 93/52/EEG om fastställande av att vissa provinser i Italien är fria från brucellos (B. melitensis) och beslut 2003/467/EG om fastställande av att vissa provinser i Italien är fria från bovin tuberkulos, bovin brucellos och enzootisk bovin leukos (delgivet med nr K(2004) 5548)
 ( 1 )

30

 

*

2005/29/EG:
Kommissionens beslut av den 17 januari 2005 om ändring av beslut 92/452/EEG avseende embryosamlingsgrupper i USA (delgivet med nr K(2005) 32)
 ( 1 )

34

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top