Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:004:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 4, 06 januari 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 4

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
6 januari 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 7/2005 av den 13 december 2004 om fastställande av autonoma övergångsbestämmelser om att öppna gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Schweiziska edsförbundet

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 8/2005 av den 5 januari 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 9/2005 av den 5 januari 2005 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1210/2004, för regleringsåret 2004/05

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 10/2005 av den 5 januari 2005 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn från och med den 6 januari 2005

7

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2005/8/EG:Kommissionens beslut av den 24 juni 2004 om tillämpning av artikel 81 med bötesåläggande – Ärende COMP/A.38549 – Ordre des architectes belge (delgivet med nr K(2004) 2180)

10

 

*

2005/9/EG:Kommissionens beslut av den 29 december 2004 om gemenskapens gemensamma ståndpunkt i fråga om Gemensamma jordbrukskommitténs beslut om ändring av tillägg 1.B.9 till bilaga 7 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

12

 

*

2005/10/EG:Kommissionens beslut av den 30 december 2004 om ändring av beslut 2004/666/EG avseende införande på nytt av vaccinering i vissa delar av Italien som är drabbade av lågpatogen aviär influensa och om utvidgade åtgärder för kontroll vid transport (delgivet med nr K(2004) 5541)  (1)

15

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top