Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:385:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 385, 29 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 385

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
29 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2253/2004 av den 23 december 2004 om ändring av förordning (EEG) nr 2237/77 om den företagsredovisning som skall användas för fastställande av jordbruksföretagens inkomstförhållanden

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2254/2004 av den 27 december 2004 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2255/2004 av den 27 december 2004 om bevis på tullbehandling vid import av socker till tredjeland enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 800/1999

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2256/2004 av den 14 oktober 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 747/2001 när det gäller gemenskapstullkvoter för vissa produkter med ursprung i Arabrepubliken Egypten, Republiken Malta och Republiken Cypern och när det gäller referenskvantiteter för vissa produkter med ursprung i Republiken Malta och Republiken Cypern

24

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/911/EG:
Rådets beslut av den 2 juni 2004 om undertecknande och ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar, och av det tillhörande samförståndsavtalet

28

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

30

Samförståndsavtal

43

 

*

2004/912/EG:
Rådets beslut av den 25 oktober 2004 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om dagen för tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

50

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om dagen för tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder som är likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

51

 

 

Kommissionen

 

*

2004/913/EG:
Kommissionens rekommendation av den 14 december 2004 om att främja en lämplig ordning för ersättningen till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag
 ( 1 )

55

 

*

2004/914/EG:
Kommissionens beslut av den 16 december 2004 om ändring av beslut 2003/858/EG avseende import av levande fisk från vattenbruk och produkter därav avsedda att användas som livsmedel direkt eller efter beredning (delgivet med nr K(2004) 4560)
 ( 1 )

60

 

*

2004/915/EG:
Kommissionens beslut av den 27 december 2004 om ändring av beslut 2001/497/EG om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land (delgivet med nr K(2004) 5271)
 ( 1 )

74

 

 

Europeiska centralbanken

 

*

2004/916/EG:
Europeiska centralbankens riktlinje av den 16 december 2004 om ändring av riktlinje ECB/2004/13 av den 1 juli 2004 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker utanför Europeiska unionen, länder utanför Europeiska unionen och internationella organisationer (ECB/2004/20)

85

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1974/2004 av den 29 oktober 2004 om ändring av förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa system för jordbrukare ( EUT L 345 av den 20.11.2004 )

87

 

 

Rättelseprotokoll till partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 ( EGT L 317 av den 15.12.2000 )

88

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top