EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:375:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 375, 23 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 375

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
23 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2217/2004 av den 22 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och av förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2218/2004 av den 22 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2219/2004 av den 22 december 2004 om anbud som lämnats in inom ramen för det anbudsförfarande för bidrag för leverans av från ytterskalet befriat, långkornigt B-ris till Réunion som avses i förordning (EG) nr 2033/2004

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2220/2004 av den 22 december 2004 om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2221/2004 av den 22 december 2004 om fastställande av tilldelning av exportlicenser för export av ost till Förenta staterna under 2005 inom ramen för vissa GATT-kvoter

9

 

*

Rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete

12

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/889/EG:
Rådets beslut av den 16 november 2004 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

19

 

*

2004/890/EG:
Rådets beslut av den 20 december 2004 om Europeiska gemenskapens utträde ur Konventionen rörande fisket och bevarandet av de levande tillgångarna i Östersjön och Bälten

27

 

 

Kommissionen

 

*

2004/891/EG:
Kommissionens beslut av den 19 november 2004 om avslutande av undersökningsförfarandet beträffande handelshinder bestående av handelsbruk som upprätthålls av Kanada i fråga om vissa geografiska ursprungsbeteckningar för viner (delgivet med nr K(2004) 4388)

28

 

*

2004/892/EG:
Kommissionens beslut av den 20 december 2004 om ändring av beslut 2004/614/EG avseende tillämpningsperiod för skyddsåtgärderna mot aviär influensa i Republiken Sydafrika (delgivet med nr K(2004) 5011)
 ( 1 )

30

 

*

2004/893/EG:
Kommissionens beslut av den 20 december 2004 om tillfällig saluföring av visst utsäde av arten Secale cereale som inte uppfyller kraven enligt rådets direktiv 66/402/EEG (delgivet med nr K(2004) 5027)
 ( 1 )

31

 

*

2004/894/EG:
Kommissionens beslut av den 20 december 2004 om tillfällig saluföring av visst utsäde av arten Triticum aestivum som inte uppfyller kraven enligt rådets direktiv 66/402/EEG (delgivet med nr K(2004) 5028)
 ( 1 )

33

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 226/2004 av den 10 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter ( EUT L 39 av den 11.2.2004 )

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top