Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:374:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 374, 22 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 374

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
22 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2200/2004 av den 13 december 2004 om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3030/93 och (EG) nr 3285/94 beträffande gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2201/2004 av den 21 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

29

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2202/2004 av den 21 december 2004 om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2005 för får, getter, fårkött och getkött

31

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2203/2004 av den 21 december 2004 om ändring av förordning (EEG) nr 1859/82 om val av rapporterande företag för fastställande av inkomstförhållanden i jordbruksföretag

36

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2204/2004 av den 21 december 2004 om ändring av förordning (EEG) nr 1915/83 om vissa tillämpningsföreskrifter som rör redovisning för fastställande av inkomster i jordbruksföretag

40

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2205/2004 av den 21 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 3199/93 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse

42

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2206/2004 av den 21 december 2004 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser

44

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2207/2004 av den 21 december 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2032/2004

47

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2208/2004 av den 21 december 2004 om exportanbud som lämnats för helt slipat rundkornigt, mellankornigt och långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2031/2004

48

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2209/2004 av den 21 december 2004 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa äggprodukter samt fjäderfäkött som ges in under december 2004 inom ramen för förordningarna (EG) nr 593/2004 och (EG) nr 1251/96 kan godtas

49

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2210/2004 av den 21 december 2004 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i december 2004 om importlicens för vissa basprodukter av fjäderfäkött enligt det förfarande som fastställs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött och vissa andra jordbruksprodukter

51

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2211/2004 av den 21 december 2004 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa köttprodukter från fjäderfäsektorn som ges in under december 2004 inom ramen för förordning (EG) nr 2497/96 kan godtas

53

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2212/2004 av den 21 december 2004 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i december 2004 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Bulgarien och Rumänien kan godkännas

55

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2213/2004 av den 21 december 2004 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i december 2004 skall beviljas för vissa produkter inom grisköttssektorn inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för griskött och vissa andra jordbruksprodukter

57

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2214/2004 av den 21 december 2004 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i december 2004 skall beviljas inom ramen för tullkvoterna för import av vissa grisköttsprodukter under perioden 1 januari–31 mars 2005

59

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2215/2004 av den 21 december 2004 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn från och med den 22 december 2004

61

 

*

Kommissionens direktiv 2004/115/EG av den 15 december 2004 om ändring av rådets direktiv 90/642/EEG beträffande gränsvärdena för vissa bekämpningsmedelsrester som fastställs i detta direktiv ( 1 )

64

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/884/EG:
Rådets beslut av den 13 december 2004 om utnämning av en österrikisk suppleant i Regionkommittén

72

 

 

Kommissionen

 

*

2004/885/EG:
Beslut nr 30/2004 av den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet om ömsesidigt erkännande mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater av den 2 december 2004 om listning av ett organ för bedömning av överensstämmelse i den sektoriella bilagan om telekommunikationsutrustning

73

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top