EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:367:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 367, 14 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 367

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
14 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2116/2004 av den 2 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 med avseende på fördrag med Heliga stolen

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2117/2004 av den 7 december 2004 om förlängning av det tillfälliga upphävandet av den antidumpningstull som genom kommissionens beslut nr 2730/2000/EKSG infördes på import av koks av stenkol i bitar med en diameter över 80 mm med ursprung i Folkrepubliken Kina

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2118/2004 av den 13 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2119/2004 av den 13 december 2004 om inledande av ett anbudsförfarande för vinalkohol för nya industriella användningsområden nr 53/2004 EG

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2120/2004 av den 10 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2729/2000 om tillämpningsföreskrifter för kontroller inom vinsektorn

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2121/2004 av den 13 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1727/1999 om vissa tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 2158/92 om skydd av gemenskapens skogar mot bränder och förordning (EG) nr 2278/1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3528/86 om skydd av skogarna i gemenskapen mot luftföroreningar

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2122/2004 av den 13 december 2004 om fastställande av kvantiteter för vilka ansökningar om importlicenser får lämnas in för perioden 1 januari–30 juni 2005 inom ramen för de tullkvoter för nötkött som fastställs i förordning (EG) nr 1279/98 för Bulgarien och Rumänien

21

 

*

Kommissionens direktiv 2004/112/EG av den 13 december 2004 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 95/50/EG om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods ( 1 )

23

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/846/EG:
Beslut av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik Proxima/2/2004 av den 30 november 2004 om utnämning av en chef för EU:s polisuppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, EUPOL Proxima

29

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2004/847/GUSP av den 9 december 2004 om Europeiska unionens polisuppdrag i Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo) angående den integrerade polisenheten (EUPOL–Kinshasa)

30

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2004/848/GUSP av den 13 december 2004 om ändring av gemensam ståndpunkt 2004/661/GUSP om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top