EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:360:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 360, 07 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 360

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
7 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2078/2004 av den 6 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2079/2004 av den 6 december 2004 om fastställande av justeringskoefficienter för de traditionella aktörernas särskilda referenskvantiteter och för de icke-traditionella aktörernas särskilda tilldelningar inom ramen för tilläggskvantiteten för import av bananer till de nya medlemsstaterna under 2005

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2080/2004 av den 6 december 2004 om anpassning av förordning (EG) nr 2298/2001 om närmare bestämmelser för export av produkter som levereras som livsmedelsbistånd, till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2081/2004 av den 6 december 2004 om regler för utbyte av information som är nödvändig för genomförandet av rådets förordning (EEG) nr 2358/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2082/2004 av den 6 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 216/96 om processordningen för överklagandenämnderna vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster)

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2083/2004, av den 6 december 2004 om ändring av förordningarna (EG) nr 1432/94 och (EG) nr 1458/2003 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med importlicenser inom grisköttssektorn

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2084/2004 av den 6 december 2004 om undantag från förordning (EEG) nr 2837/93 när det gäller betalningsfristen för stöd till underhåll av olivlundar i områden där oliver traditionellt odlas på de mindre Egeiska öarna

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2085/2004 av den 6 december 2004 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan

20

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/834/EG:
Kommissionens beslut av den 7 maj 2004 om den stödordning som Spanien planerar bevilja olivproducenternas organisationer (delgivet med nr K(2004) 1630)

22

 

*

2004/835/EG:
Kommissionens beslut av den 3 december 2004 om godkännande av planer för godkännande av anläggningar med syfte på handel inom gemenskapen med fjäderfä och kläckningsägg (delgivet med nr K(2004) 4544)
 ( 1 )

28

 

*

2004/836/EG:
Kommissionens beslut av den 6 december 2004 om ändring och rättelse av beslut 2004/4/EG om tillstånd för medlemsstaterna att tillfälligt vidta nödåtgärder för att förhindra spridning av Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith från Egypten (delgivet med nr K(2004) 4602)

30

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut 2004/837/GUSP av den 6 december 2004 om genomförande av gemensam åtgärd 2002/210/GUSP om Europeiska unionens polisuppdrag

32

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2286/2003 av den 18 december 2003 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen ( EUT L 343 av den 31.12.2003 )

33

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top