Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:358:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 358, 03 december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 358

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
3 december 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2067/2004 av den 22 november 2004 om ändring av förordning (EG) nr 527/2003 om tillstånd för saluföring och leverans för människors direkta konsumtion av vissa viner som importeras från Argentina och som kan ha varit föremål för oenologiska metoder som inte föreskrivs i förordning (EG) nr 1493/1999

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2068/2004 av den 29 november 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2667/2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad

2

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2069/2004 av den 2 december 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2070/2004 av den 1 december 2004 om tillåtelse att göra överföringar mellan de kvantitativa begränsningarna för textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i Republiken Indien

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2071/2004 av den 2 december 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1757/2004

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2072/2004 av den 2 december 2004 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1565/2004

9

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/823/EG, Euratom:
Rådets beslut av den 22 november 2004 om anslutning av Republiken Moldavien till överenskommelsen av den 25 oktober 1993 mellan Kanada, Sverige, Ukraina och Amerikas förenta stater om upprättandet av ett vetenskapligt och tekniskt centrum i Ukraina

10

 

 

Kommissionen

 

*

2004/824/EG:
Kommissionens beslut av den 1 december 2004 om fastställande av en förlaga till ett hälsointyg för transporter utan kommersiellt syfte av hundar, katter och illrar från tredjeländer till Europeiska gemenskapen (delgivet med nr K(2004) 4221)
 ( 1 )

12

 

*

2004/825/EG:
Kommissionens beslut av den 29 november 2004 om skyddsåtgärder vid import av hästdjur från Rumänien (delgivet med nr K(2004) 4440)
 ( 1 )

18

 

*

2004/826/EG:
Kommissionens beslut av den 29 november 2004 om ändring av beslut 2002/887/EG om beviljande av undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG när det gäller naturligt eller artificiellt dvärgväxta plantor av Chamaecyparis Spach, Juniperus L. och Pinus L. med ursprung i Japan (delgivet med nr K(2004) 4441)

32

 

*

2004/827/EG:
Kommissionens beslut av den 29 november 2004 om bemyndigande av tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG för införsel av jord med ursprung i Australien (delgivet med nr K(2004) 4449)

33

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) ( EUT L 134 av den 30.4.2004 )

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top