EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:352:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 352, 27 november 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 352

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
27 november 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2028/2004 av den 16 november 2004 om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 94/728/EG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2029/2004 av den 26 november 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

8

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/800/EG:Kommissionens beslut av den 30 mars 2004 om den stödordning som Italien har genomfört avseende brådskande åtgärder för att främja sysselsättningen (delgivet med nr K(2004) 930)  (1)

10

 

*

2004/801/EG:Beslut nr 801/2004 av Gemensamma kommittén EG–Schweiz av den 28 april 2004 om ändring av protokoll 3 till avtalet om definition av begreppet ”ursprungsvaror” och om metoder för administrativt samarbete

17

Protokoll 3 om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete

18

 

*

2004/802/EG:Beslut nr 1/2004 av Gemensamma kommittén EU–Schweiz av den 30 april 2004 om ändring av bilaga III (Ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet) till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer

129

 

 

 

*

1 november 2004 – EUR-Lex i ny version!(Se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top