Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:351:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 351, 26 november 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 351

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
26 november 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2011/2004 av den 25 november 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2012/2004 av den 25 november 2004 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 26 november 2004

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2013/2004 av den 25 november 2004 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2014/2004 av den 25 november 2004 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2015/2004 av den 25 november 2004 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 13:e delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1327/2004

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2016/2004 av den 25 november 2004 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2017/2004 av den 25 november 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2018/2004 av den 25 november 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 582/2004

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2019/2004 av den 25 november 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

22

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2020/2004 av den 25 november 2004 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

25

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2021/2004 av den 25 november 2004 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

28

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2022/2004 av den 25 november 2004 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2023/2004 av den 25 november 2004 om fastställande av justeringskoefficienter för den referenskvantitet som skall tilldelas varje traditionell aktör inom ramen för tullkvoterna A/B och C vid import av bananer under 2005

33

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2024/2004 av den 25 november 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

34

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2025/2004 av den 25 november 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

38

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2026/2004 av den 25 november 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1757/2004

41

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2027/2004 av den 25 november 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1565/2004

42

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Dokument bifogade Europeiska unionens allmänna budget

 

*

2004/799/EG, Euratom:
Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEA) första ändringsbudget för 2004

43

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster ( EUT L 134 av den 30.4.2004 )

44

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter ( EUT L 195 av den 2.6.2004 )

44

 

 

 

*

1 november 2004 – EUR-Lex i ny version!(Se omslagets tredje sida)

s3

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top