Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:348:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 348, 24 november 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 348

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
24 november 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2003/2004 av den 21 oktober 2004 om ingående av ett protokoll om fastställande för perioden 3 december 2003–2 december 2007 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Mauritius regering om fiske i Mauritius vatten

1

Protokoll om fastställande för perioden 3 december 2003–2 december 2007 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Mauritius regering om fiske i Mauritius vatten

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2004/2004 av den 23 november 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2005/2004 av den 23 november 2004 om utfärdande av importlicenser för vitlök för tremånadersperioden den 1 december 2004 till den 28 februari 2005

16

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/787/EG:
Kommissionens rekommendation av den 4 oktober 2004 om tekniska riktlinjer för provtagning och detektion av genetiskt modifierade organismer och råvaror framställda av genetiskt modifierade organismer som utgör eller ingår i produkter, inom ramen för förordning (EG) nr 1830/2003
 ( 1 )

18

 

 

Europeiska Ekonomiska och sociala kommittén

 

*

2004/788/EG, Euratom:
Kodifierad version av EESK:s arbetsordning (Träder i kraft den 24 oktober 2004)

27

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2004/789/GUSP av den 22 november 2004 om förlängning av Europeiska unionens polisuppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (EUPOL Proxima)

40

 

*

Rådets beslut 2004/790/GUSP av den 22 november 2004 om förlängning och ändring av beslut 2003/276/GUSP om genomförande av gemensam åtgärd 2002/589/GUSP inför ett bidrag från Europeiska unionen för att förstöra ammunition till handeldvapen och lätta vapen i Albanien

45

 

*

Rådets beslut 2004/791/GUSP av den 22 november 2004 om förlängning och ändring av beslut 2002/842/GUSP om genomförande av gemensam åtgärd 2002/589/GUSP inför ett bidrag från Europeiska unionen för att bekämpa destabiliserande anhopning och spridning av handeldvapen och lätta vapen i Sydösteuropa

46

 

*

Rådets beslut 2004/792/GUSP av den 22 november 2004 om förlängning och ändring av beslut 1999/730/GUSP om genomförande av gemensam åtgärd 1999/34/GUSP som ett bidrag från Europeiska unionen för att bekämpa destabiliserande anhopning och spridning av handeldvapen och lätta vapen i Kambodja

47

 

 

 

*

1 november 2004 – EUR-Lex i ny version!(Se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top