Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:343:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 343, 19 november 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 343

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
19 november 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1981/2004 av den 18 november 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1982/2004 av den 18 november 2004 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna och om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 1901/2000 och (EEG) nr 3590/92

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1983/2004 av den 18 november 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1757/2004

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1984/2004 av den 18 november 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1565/2004

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1985/2004 av den 18 november 2004 om de anbud som meddelats för import av sorghum inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 238/2004

22

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/776/EG:Kommissionens beslut av den 18 november 2004 om att bevilja vissa parter befrielse från utvidgningen enligt rådets förordning (EG) nr 71/97 av den antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 på cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina, och som bibehölls genom rådets förordning (EG) nr 1524/2000, till att även omfatta vissa cykeldelar samt om att häva det uppskjutande av betalning av den utvidgade antidumpningstullen på import av vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina som i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 88/97 beviljats vissa parter (delgivet med nr K(2004) 4383)

23

 

 

Kommissionen
Europeiska gemenskapernas administrativa Kommission för social trygghet för migrerande arbetare

 

*

2004/777/EG:Beslut nr 197 av den 23 mars 2004 om övergångsperioder för införandet av det europeiska sjukförsäkringskortet i enlighet med artikel 5 i beslut nr 191 (1)

28

 

 

 

*

1 november 2004 – EUR-Lex i ny version!(Se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EU och Schweiz

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top