Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:328:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 328, 30 oktober 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 328

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
30 oktober 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1886/2004 av den 25 oktober 2004 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom förordning (EG) nr 1796/1999 infördes på import av linor och kablar av stål med ursprung i bland annat Folkrepubliken Kina till att omfatta import av linor och kablar av stål som sänds från Konungariket Marocko, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Konungariket Marocko, och om avslutande av undersökningen avseende import från en marockansk exportör

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1887/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1888/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 1 november 2004

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1889/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1890/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1891/2004 av den 21 oktober 2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1383/2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1892/2004 av den 29 oktober 2004 om övergångsbestämmelser för 2005 för import av bananer till gemenskapen med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning

50

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1893/2004 av den 29 oktober 2004 om ändring av förordning (EG) nr 815/2004 om övergångsbestämmelser för export av mjölk och mjölkprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 174/1999, till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

55

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1894/2004 av den 29 oktober 2004 om inledande av en anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner, bordsdruvor, äpplen)

57

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1895/2004 av den 29 oktober 2004 om inledande av offentliga auktioner av vinalkohol för användning som bioetanol i gemenskapen

60

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1896/2004 av den 29 oktober 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1499/2004 om vissa undantagsåtgärder till stöd för äggmarknaden i Belgien

64

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1897/2004 av den 29 oktober 2004 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 när det gäller upptagandet av ett namn i ”Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar” (Cartoceto) – (SUB)

65

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1898/2004 av den 29 oktober 2004 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 när det gäller upptagandet av ett namn i ”Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar” (Terre Tarentine) – (SUB)

66

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1899/2004 av den 29 oktober 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2342/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött när det gäller bidragstermer

67

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1900/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av viktningskoefficienterna för regleringsåret 2004/05 för att beräkna gemenskapens marknadspriser för slaktkroppar av svin

69

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1901/2004 av den 29 oktober 2004 om ändring av förordning (EEG) nr 2123/89 om fastställande av förteckningen över representativa marknader för griskött inom gemenskapen

71

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1902/2004 av den 29 oktober 2004 om ändring av innehållet i produktspecifikationen för en beteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 om registrering av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (Les Garrigues)

73

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1903/2004 av den 29 oktober 2004 om ändring av förordning (EG) nr 3149/92 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i gemenskapen

77

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1904/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av exportbidragen för malt

80

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1905/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

82

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1906/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

84

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1907/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 151:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

86

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1908/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 151:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

88

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1909/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 323:a särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90

90

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1910/2004 av den 29 oktober 2004 om den 70:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

91

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1911/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 7:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

92

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1912/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den 6:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001

93

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1913/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull

94

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1914/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin för perioden 1–30 november 2004

95

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1915/2004 av den 29 oktober 2004 om fastställande av produktionsbidraget för olivolja som används vid tillverkningen av vissa konserverade livsmedel

96

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/742/EG, Euratom:
Rådets beslut av den 28 juni 2004 om utnämning av en fransk ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén

97

 

*

2004/743/EG, Euratom:
Rådets beslut av den 5 juli 2004 om utnämning av en belgisk ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén

98

 

*

2004/744/EG:
Rådets beslut av den 12 juli 2004 om utnämning av en spansk suppleant i Regionkommittén

99

 

*

2004/745/EG:
Rådets beslut av den 12 juli 2004 om utnämning av en spansk ordinarie ledamot i Regionkommittén

100

 

*

2004/746/EG:
Rådets beslut av den 18 oktober 2004 om uppfyllande av villkoren i artikel 3 i tilläggsprotokollet till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bulgarien, å andra sidan, beträffande förlängning av den period som anges i artikel 9.4 i protokoll 2 till Europaavtalet

101

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top