EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:326:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 326, 29 oktober 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 326

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
29 oktober 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1866/2004 av den 28 oktober 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1867/2004 av den 28 oktober 2004 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 29 oktober 2004

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1868/2004 av den 28 oktober 2004 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1869/2004 av den 28 oktober 2004 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1870/2004 av den 28 oktober 2004 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 11:e delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1327/2004

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1871/2004 av den 28 oktober 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1872/2004 av den 28 oktober 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 582/2004

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1873/2004 av den 28 oktober 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1874/2004 av den 28 oktober 2004 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG avseende tröskelvärden för upphandlingsförfaranden ( 1 )

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1875/2004 av den 28 oktober 2004 om ändring av bilagorna II och III till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung beträffande natriumsalicylat och fenvalerat ( 1 )

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1876/2004 av den 28 oktober 2004 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 953/2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1877/2004 av den 28 oktober 2004 om ändring av bilaga III B till förordning (EG) nr 517/94, beträffande kvoter för Serbien och Montenegro

25

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1878/2004 av den 28 oktober 2004 om undantag från rådets förordning nr 136/66/EEG och rådets förordning (EEG) nr 2261/84 med avseende på fastställandet av avkastningen av oliver och olja i Cypern, Malta och Slovenien

27

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1879/2004 av den 28 oktober 2004 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

28

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1880/2004 av den 28 oktober 2004 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser

31

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2004 av den 28 oktober 2004 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

34

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1882/2004 av den 28 oktober 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

36

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1883/2004 av den 28 oktober 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

40

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1884/2004 av den 28 oktober 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1757/2004

43

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1885/2004 av den 28 oktober 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1565/2004

44

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/740/EG:
Rådets beslut av den 4 oktober 2004 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

45

 

*

2004/741/EG:
Rådets rekommendation av den 14 oktober 2004 om genomförandet av medlemsstaternas sysselsättningspolitik

47

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top