Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:317:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 317, 16 oktober 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 317

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
16 oktober 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG, EURATOM) nr 1785/2004 av den 5 oktober 2004 om fastställande av de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 januari 2004 på löner till tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeland

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1786/2004 av den 14 oktober 2004 om upphävande av förordning (EG) nr 3274/93 om förhindrande av leverans av vissa varor och tjänster till Libyen

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1787/2004 av den 15 oktober 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1788/2004 av den 15 oktober 2004 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 150:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1789/2004 av den 15 oktober 2004 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 150:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1790/2004 av den 15 oktober 2004 om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 69:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1791/2004 av den 15 oktober 2004 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 322:a särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1792/2004 av den 15 oktober 2004 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 6:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1793/2004 av den 15 oktober 2004 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den 5:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1794/2004 av den 15 oktober 2004 om minskning för regleringsåret 2004/05 av stödet till producenter av vissa citrusfrukter till följd av att bearbetningströskeln har överskridits i vissa medlemsstater

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1795/2004 av den 15 oktober 2004 om inledande av en översyn avseende en ny exportör av rådets förordning (EG) nr 1995/2000 beträffande införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av karbamidammoniumnitratlösningar med ursprung i bl.a. Algeriet, om upphävande av tullen på import från en exportör i det landet och om registrering av denna import

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1796/2004 av den 15 oktober 2004 om ändring och rättelse av förordning (EG) nr 14/2004 när det gäller den prognostiserade försörjningsbalansen för de franska utomeuropeiska departementen för spannmål och bearbetade produkter av frukt och grönsaker samt de prognostiserade försörjningsbalanserna för Madeira för vegetabiliska oljor, bearbetade produkter av frukt och grönsaker, mjölk och mjölkprodukter och griskött

23

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1797/2004 av den 14 oktober 2004 om förbud mot fiske efter birkelånga med fartyg under brittisk flagg

31

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1798/2004 av den 15 oktober 2004 om utfärdande av importlicenser för vitlök för tremånadersperioden den 1 december 2004 till den 28 februari 2005

32

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1799/2004 av den 15 oktober 2004 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 16 oktober 2004

34

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1800/2004 av den 15 oktober 2004 om godkännande för tio år av fodertillsatsen Cycostat 66G av typen koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser ( 1 )

37

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2004/698/GUSP av den 14 oktober 2004 om upphävande av restriktiva åtgärder mot Libyen

40

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top