Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:315:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 315, 14 oktober 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 315

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
14 oktober 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1762/2004 av den 24 september 2004 om förvaltning av systemet med dubbelkontroll utan kvantitativa begränsningar med avseende på export av vissa stålprodukter från Republiken Moldavien till Europeiska gemenskapen

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1763/2004 av den 11 oktober 2004 om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) uppgift

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1764/2004 av den 13 oktober 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1765/2004 av den 13 oktober 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2076/2002 när det gäller fortsatt användning av de ämnen som förtecknas i bilaga II ( 1 )

26

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1766/2004 av den 13 oktober 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2199/2003 om fastställande av övergångsåtgärder för tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1259/1999 för 2004 avseende systemet för enhetlig arealersättning för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien

27

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1767/2004 av den 13 oktober 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2318/2001 beträffande erkännande av producentorganisationer inom sektorn för fiskeri och vattenbruk

28

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1768/2004 av den 13 oktober 2004 om fastställande av de nedsättningskoefficienter som skall tillämpas vid interventionsköp av jordbruksprodukter under räkenskapsåret 2005

30

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/692/EG:
Rådets beslut av den 24 september 2004 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om upprättande av ett system med dubbelkontroll utan kvantitativa begränsningar med avseende på export av vissa stålprodukter från Republiken Moldavien till Europeiska gemenskapen

32

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om upprättande av ett system med dubbelkontroll utan kvantitativa begränsningar med avseende på export av vissa stålprodukter från Republiken Moldavien till Europeiska gemenskapen

33

 

 

Kommissionen

 

*

2004/693/EG:
Kommissionens beslut av den 8 oktober 2004 om ändring av beslut 2004/233/EG vad beträffar förteckningen över de laboratorier som godkänts för att kontrollera rabiesvaccineringens effektivitet hos vissa köttätande husdjur (delgivet med nr K(2004) 3686)
 ( 1 )

47

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2004/694/GUSP av den 11 oktober 2004 om ytterligare åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) uppgift

52

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1761/2004 av den 12 oktober 2004 om särskilda åtgärder inom sektorn för blomkål ( EUT L 314 av den 13.10.2004 )

54

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top