Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:298:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 298, 23 september 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 298

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
23 september 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1654/2004 av den 22 september 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1655/2004 av den 22 september 2004 om fastställande av bestämmelser för övergången från frivillig modulering enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1259/1999 till obligatorisk modulering enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1656/2004 av den 21 september 2004 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1657/2004 av den 22 september 2004 om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1658/2004 av den 22 september 2004 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i september 2004 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Bulgarien och Rumänien kan godkännas

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1659/2004 av den 22 september 2004 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i september 2004 skall beviljas för vissa produkter inom grisköttssektorn inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för griskött och vissa andra jordbruksprodukter

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1660/2004 av den 22 september 2004 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i september 2004 skall beviljas inom ramen för tullkvoterna för import av vissa grisköttsprodukter under perioden 1 oktober–31 december 2004

18

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/649/EG:
Rådets beslut av den 24 maj 2004 om utnämning av två brittiska ordinarie ledamöter och fem brittiska suppleanter i Regionkommittén

20

 

*

2004/650/EG:
Rådets beslut av den 13 september 2004 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte för att beakta Maltas anslutning
 ( 1 )

22

 

*

2004/651/EG:
Rådets beslut av den 13 september 2004 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer med avseende på extern revisor för Banca d’Italia

23

 

*

2004/652/EG, Euratom:
Rådets beslut av den 13 september 2004 om utnämning av en ny ledamot av Europeiska gemenskapernas kommission

24

 

 

Kommissionen

 

*

2004/653/EG:
Kommissionens beslut av den 16 september 2004 om ändring av beslut 2001/376/EG avseende avsändning av kött- och benmjöl från däggdjur och tillhörande produkter från Portugal (delgivet med nummer K(2004) 3463)
 ( 1 )

25

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top