Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:296:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 296, 21 september 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 296

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
21 september 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1644/2004 av den 20 september 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1645/2004 av den 20 september 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2287/2003 vad gäller möjligheterna till fiske av lodda i grönländska vatten

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1646/2004 av den 20 september 2004 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1)

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1647/2004 av den 20 september 2004 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1648/2004 av den 20 september 2004 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn från och med den 21 september 2004

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1649/2004 av den 20 september 2004 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull

15

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/644/EG:Rådets beslut av den 13 september 2004 om antagande av genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter

16

 

 

Kommissionen

 

*

2004/645/EG:Kommissionens rekommendation av den 16 september 2004 om genomförandet vid medlemsstaternas konsulat av samförståndsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kinas nationella turistförvaltning om visum för turistgrupper från Folkrepubliken Kina och därmed sammanhängande frågor (ADS) (delgiven med nr K(2004) 2886)

23

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top