Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:289:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 289, 10 september 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 289

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
10 september 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1578/2004 av den 9 september 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1579/2004 av den 9 september 2004 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1580/2004 av den 8 september 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 872/2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1581/2004 av den 27 augusti 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1639/2001 om upprättande av gemenskapens minimiprogram och utökade program för insamling av uppgifter om fiskerinäringen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1543/2000

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1582/2004 av den 8 september 2004 om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 1470/2001 införts beträffande import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av integrerade elektroniska kompaktlysrör som avsänts från Republiken Filippinerna, Islamiska republiken Pakistan och Socialistiska republiken Vietnam, oavsett om produkten deklarerats ha sitt ursprung i Republiken Filippinerna, Islamiska republiken Pakistan respektive Socialistiska republiken Vietnam eller ej, och om registrering av sådan import

54

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1583/2004 av den 9 september 2004 om fastställande för regleringsåret 2004/05 av det minimipris som skall betalas till producenter för obearbetade torkade fikon samt av produktionsstödet för torkade fikon

58

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1584/2004 av den 9 september 2004 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 10 september 2004

59

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1585/2004 av den 9 september 2004 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

61

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1586/2004 av den 9 september 2004 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 4:a delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1327/2004

63

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1587/2004 av den 9 september 2004 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

64

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1588/2004 av den 9 september 2004 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för sorghum inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 238/2004

66

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1589/2004 av den 9 september 2004 om de anbud som meddelats för import av majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1341/2004

67

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/632/EG:
AVS–EG-ministerrådets beslut nr 1/2004 av den 6 maj 2004 om den ståndpunkt som gemenskapen skall inta i AVS–EG-ministerrådet beträffande ett beslut om användning av reserven för anslaget för långsiktig utveckling och av medel från investeringsanslaget inom nionde Europeiska utvecklingsfonden avseende inrättande av en EU-mekanism för vatteninvesteringar i AVS-staterna

68

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top