EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:271:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 271, 19 augusti 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 271

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
19 augusti 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1467/2004 av den 13 augusti 2004 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av polyetentereftalat med ursprung i Australien eller Folkrepubliken Kina samt om avslutande av antidumpningsförfarandet rörande import av polyetentereftalat med ursprung i Islamiska republiken Pakistan och om frisläppande av de belopp för vilka säkerhet ställts i form av preliminär tull

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1468/2004 av den 18 augusti 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1469/2004 av den 18 augusti 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 vad beträffar tröskelvolymen för tilläggstull för äpplen

20

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1470/2004 av den 18 augusti 2004 om fastställande, för regleringsåret 2004/05, av stödet för odling av druvor som är avsedda för framställning av vissa sorter av torkade druvor, och av stödet för återplantering av vinodlingar som drabbats av phylloxera

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1471/2004 av den 18 augusti 2004 om ändring av bilaga XI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 när det gäller import av hjortköttsprodukter från Kanada och Förenta staterna ( 1 )

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1472/2004 av den 18 augusti 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1874/2003 om godkännande av nationella program för kontroll av skrapie i vissa medlemsstater, om fastställande av kompletterande garantier samt om beviljande av undantag för avelsprogram för resistens mot transmissibel spongiform encefalopati hos får i enlighet med beslut 2003/100/EG ( 1 )

26

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1473/2004 av den 18 augusti 2004 om fastställande av lagringsstöd för obearbetade torkade druvor och torkade fikon från regleringsåret 2003/04

28

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1474/2004 av den 18 augusti 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

29

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1475/2004 av den 18 augusti 2004 om ändring av förordning (EG) nr 596/2004 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom äggsektorn

31

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1476/2004 av den 18 augusti 2004 om ändring av förordning (EG) nr 97/2004 om rättelse av förordningarna (EG) nr 2281/2003 och (EG) nr 2299/2003 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull

33

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1477/2004 av den 18 augusti 2004 om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal

34

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1478/2004 av den 18 augusti 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 872/2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia

36

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/600/EG:
Kommissionens beslut av den 4 augusti 2004 om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpningsförfarandet beträffande import av polyetentereftalat med ursprung i bland annat Australien

38

 

*

2004/601/EG:
Kommissionens beslut av den 18 augusti 2004 om den inventering av produktionskapaciteten för vin som lagts fram av Slovenien i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1493/1999 (delgivet med nr K(2004) 3121)

40

 

*

2004/602/EG:
Kommissionens beslut av den 18 augusti 2004 om den inventering av produktionskapaciteten för vin som lagts fram av Slovakien i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1493/1999 (delgivet med nr K(2004) 3123)

41

 

*

2004/603/EG:
Kommissionens beslut av den 18 augusti 2004 om den inventering av produktionskapaciteten för vin som lagts fram av Malta i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1493/1999 (delgivet med nr K(2004) 3130)

42

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1458/2004 av den 16 augusti 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter ( EUT L 269 av den 17.8.2004 )

43

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top