Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:261:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 261, 06 augusti 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 261

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
6 augusti 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1385/2004 av den 29 april 2004 om förvaltning av dubbelkontrollsystemet utan kvantitativa begränsningar avseende export från Republiken Kazakstan till Europeiska gemenskapen av vissa stålprodukter ( 1 )

1

 

*

Rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer

15

 

*

Rådets direktiv 2003/81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna

19

 

*

Rådets direktiv 2004/82/EG av den 29 april 2004 om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

24

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/573/EG:
Rådets beslut av den 29 april 2004 om organisation av gemensamma flygningar för återsändande från två eller flera medlemsstaters territorium av tredjelandsmedborgare vilka omfattas av enskilda beslut om återsändande

28

 

*

2004/574/EG:
Rådets beslut av den 29 april 2004 om ändring av den gemensamma handboken

36

 

*

2004/575/EG:
Rådets beslut av den 29 april 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av det till Barcelonakonventionen om skydd av Medelhavet mot förorening hörande protokollet om samarbete för att förebygga förorening från fartyg och för att, vid nödsituationer, bekämpa förorening av Medelhavet

40

Protokollom samarbete för att förebygga förorening från fartyg och för att, vid nödsituationer, bekämpa förorening av Medelhavet

41

 

*

2004/576/EG:
Rådets beslut av den 29 april 2004 om ingående av ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel

47

 

*

2004/577/EG:
Rådets beslut av den 29 april 2004 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kazakstan om upprättande av ett dubbelkontrollsystem utan kvantitativa begränsningar avseende export från Republiken Kazakstan till Europeiska gemenskapen av vissa stålprodukter

48

Avtalgenom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kazakstans regering om upprättande av ett dubbelkontrollsystem utan kvantitativa begränsningar avseende export från Republiken Kazakstan till Europeiska gemenskapen av vissa stålprodukter

49

 

*

2004/578/EG:
Rådets beslut av den 29 april 2004 om ingående av ramavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska rymdorganisationen

63

Ramavtalmellan Europeiska gemenskapen och Europeiska rymdorganisationen

64

 

*

2004/579/EG:
Rådets beslut av den 29 april 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet

69

 

*

2004/580/EG:
Rådets beslut av den 29 april 2004 om makroekonomiskt bistånd till Albanien och upphävande av beslut 1999/282/EG

116

 

*

2004/581/EG:
Rådets beslut av den 29 april 2004 om fastställande av minimibeteckningar på skyltar vid gränsövergångsställen vid de yttre gränserna

119

 

 

Medlemsstaternas regeringsföreträdares konferens

 

*

2004/582/EG:
Beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 28 april 2004 om privilegier och immunitet för Athena

125

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top