EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:260:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 260, 06 augusti 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 260

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
6 augusti 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1421/2004 av den 19 juli 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2792/1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1422/2004 av den 5 augusti 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/589/EG:Rådets beslut av den 19 juli 2004 om meddelande till Republiken Korea om Europeiska gemenskapens uppsägning av avtalet om telekommunikationsupphandling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Korea

8

 

 

Kommissionen

 

*

2004/590/EG:Kommissionens beslut av den 4 juni 2004 om erkännande av att den cypriotiska databasen för nötkreatur är fullt fungerande (delgivet med nr K(2004) 1969) (Endast den grekiska texten är giltig) (1)

9

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europeiska centralbankens riktlinje av den 1 juli 2004 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker utanför Europeiska unionen, länder utanför Europeiska unionen och internationella organisationer (ECB/2004/13) (EUT L 241 av den 13.7.2004)

10

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top