Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:258:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 258, 05 augusti 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 258

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

47 årgången
5 augusti 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1415/2004 av den 19 juli 2004 om fastställande av taket för den årliga fiskeansträngningen för vissa fiskezoner och fisken

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1416/2004 av den 4 augusti 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1417/2004 av den 29 juli 2004 om övervakningsåtgärder rörande import av vissa textilprodukter med ursprung i Arabrepubliken Syrien

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1418/2004 av den 4 augusti 2004 om fastställande av sortgrupper av hög kvalitet som undantas från tillämpningen av programmet för återköp av kvoter för råtobak för skörden 2004

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1419/2004 av den 4 augusti 2004 om fortsatt tillämpning av de fleråriga finansieringsavtalen och de årliga finansieringsavtalen som slutits mellan Europeiska kommissionen på Europeiska gemenskapens vägnar å den ena sidan och Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien och Slovenien å den andra sidan, samt om vissa undantag från de fleråriga finansieringsavtalen och från rådets förordning (EG) nr 1266/1999 och förordning (EG) nr 2222/2000

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1420/2004 av den 4 augusti 2004 om i vilken utsträckning de ansökningar om importrättigheter kan beviljas som lämnats in för den kvot för fryst nötkött som fastställs i förordning (EG) nr 1203/2004

16

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Macao om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

17

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse av kommissionens beslut 2004/344/EG av den 23 mars 2004 om fastställande av fördelningen i de enskilda medlemsstaterna av resultatreserven för gemenskapens strukturfondsstöd inom ramen för målen 1, 2 och 3 och Fonden för fiskets utveckling utanför mål 1 (EUT L 111 av den 17.4.2004)

18

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top