EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:244:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 244, 16 juli 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 244

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
16 juli 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1294/2004 av den 12 juli 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1600/1999 om införande av slutgiltiga antidumpningstullar på import av tråd av rostfritt stål med en diameter av minst 1 mm med ursprung i Republiken Indien

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1295/2004 av den 12 juli 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1599/1999 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av tråd av rostfritt stål med en diameter av minst 1 mm med ursprung i Republiken Indien

5

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1296/2004 av den 12 juli 2004 om tillstånd till överföringar mellan de kvantitativa begränsningarna för textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i Socialistiska republiken Vietnam

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1297/2004 av den 15 juli 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1298/2004 av den 15 juli 2004 om ändring av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1299/2004 av den 15 juli 2004 om fastställande av den faktiska olivoljeproduktionen och enhetsbeloppet för produktionsstöd för regleringsåret 2002/03

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1300/2004 av den 15 juli 2004 om fastställande för regleringsåret 2003/04 av stödet för orensad bomull

18

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2004 av den 15 juli 2004 om fastställande av den nedsättningskoefficient som i enlighet med förordning (EG) nr 958/2003 skall tillämpas inom ramen för kvoten för vete

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1302/2004 av den 15 juli 2004 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 16 juli 2004

22

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1303/2004 av den 15 juli 2004 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

24

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1304/2004 av den 15 juli 2004 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på trettiofjärde delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1290/2003

26

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1305/2004 av den 15 juli 2004 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

27

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1306/2004 av den 15 juli 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

35

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1307/2004 av den 15 juli 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 582/2004

37

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1308/2004 av den 15 juli 2004 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål och ris

38

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1309/2004 av den 15 juli 2004 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 16 juli 2004

39

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1310/2004 av den 15 juli 2004 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia

42

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1311/2004 av den 15 juli 2004 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser

44

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/548/EG:
Rådets beslut av den 11 maj 2004 om den ståndpunkt gemenskapen skall inta vad gäller ett avtal om de monetära förbindelserna med Furstendömet Andorra

47

 

*

2004/549/EG:
Rådets beslut av den 12 juli 2004 om utnämning av en ny ledamot av Europeiska gemenskapernas kommission

50

 

 

Kommissionen

 

*

2004/550/EG:
Kommissionens beslut av den 13 juli 2004 om ändring av beslut 2003/828/EG när det gäller förflyttningar av djur som vaccinerats mot bluetongue från skyddszoner (delgivet med nr K(2004) 1925)
 ( 1 )

51

 

 

 

*

Meddelande till läsarna(se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top