EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:240:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 240, 10 juli 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 240

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
10 juli 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1268/2004 av den 9 juli 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1269/2004 av den 9 juli 2004 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1270/2004 av den 9 juli 2004 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1271/2004 av den 9 juli 2004 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull

5

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/541/EG:
Rådets beslut av den 5 juli 2004 angående de tre företrädarna för intressenter och deras suppleanter i styrelsen för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet

6

 

 

Kommissionen

 

*

2004/542/EG:
Kommissionens beslut av den 25 juni 2004 om ändring av bilaga II till rådets beslut 79/542/EEG avseende förteckningen över de tredjeländer från vilka medlemsstaterna tillåter import av färskt kött (delgivet med nr K(2004) 1954)
 ( 1 )

7

 

*

2004/543/EG:
Kommissionens beslut av den 30 juni 2004 om fastställande för 2004 av en definitiv fördelning mellan medlemsstaterna av medel från Gemenskapens tobaksfond som skall beviljas för de åtgärder som avses i artiklarna 13 och 14 i förordning (EG) nr 2182/2002 (delgivet med nummer K(2004) 2411)

14

 

 

Rättelser

 

*

Rätetlse till rådets förordning (EG) nr 2341/2002 av den 20 december 2002 om fastställande för år 2003 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs ( EGT L 356 av den 31.12.2002 )

16

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 2369/2002 av den 20 december 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2792/1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskesektorn ( EGT L 358 av den 31.12.2002 )

17

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 2370/2002 av den 20 december 2002 om införande av en nödåtgärd från gemenskapen för skrotning av fiskefartyg ( EGT L 358 av den 31.12.2002 )

17

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken ( EGT L 358 av den 31.12.2002 )

17

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top