Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:236:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 236, 07 juli 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 236

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
7 juli 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1242/2004 av den 28 juni 2004 om beviljande av undantag för de nya medlemsstaterna från vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 2371/2002 avseende referensnivåer för fiskeflottor

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1243/2004 av den 6 juli 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1244/2004 av den 6 juli 2004 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller beviljande av stöd från gemenskapen för privat lagring av vissa ostar under lagringsåret 2004/2005

5

 

*

Rådets direktiv 2004/85/EG av den 28 juni 2004 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG vad gäller tillämpningen av vissa bestämmelser i Estland

10

 

*

Kommissionens direktiv 2004/86/EG av den 5 juli 2004 om ändring med avseende på en anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 93/93/EEG om två- och trehjuliga motorfordons vikt och dimensioner ( 1 )

12

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

2004/536/EG:
Beslut av rådet, som sammanträder på stats- eller regeringschefsnivå av den 29 juni 2004 om nominering av den person som det vill utse till kommissionens ordförande

15

 

*

2004/537/EG, Euratom:
Rådets beslut av den 29 juni 2004 om utnämning av generalsekreteraren för Europeiska unionens råd, hög representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

16

 

*

2004/538/EG, Euratom:
Rådets beslut av den 29 juni 2004 om utnämning av den ställföreträdande generalsekreteraren för Europeiska unionens råd

17

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1165/2004 av den 24 juni 2004 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 om upptagandet av vissa namn i Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Anchois de Collioure, Melon du Quercy och Salame d’oca di Mortara) ( EUT L 224 av den 25.6.2004 )

18

 

*

Rättelse till rättelsen av kommissionens direktiv 2004/73/EG av den 29 april 2004 om anpassning till tekniska framsteg för tjugonionde gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen ( EUT L 216 av den 16.6.2004 )

18

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top