EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:230:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 230, 30 juni 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 230

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
30 juni 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1196/2004 av den 29 juni 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1197/2004 av den 29 juni 2004 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa äggprodukter samt fjäderfäkött som ges in under juni 2004 inom ramen för förordningarna (EG) nr 593/2004 och (EG) nr 1251/96 kan godtas

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1198/2004 av den 29 juni 2004 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juni 2004 om importlicens för vissa basprodukter av fjäderfäkött enligt det förfarande som fastställs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött och vissa andra jordbruksprodukter

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1199/2004 av den 29 juni 2004 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa köttprodukter från fjäderfäsektorn som ges in under juni 2004 inom ramen för förordning (EG) nr 2497/96 kan godtas

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1200/2004 av den 29 juni 2004 om inledande av ett anbudsförfarande för vinalkohol för nya industriella användningsområden, nr 52/2004 EG

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1201/2004 av den 29 juni 2004 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för kalvar med en vikt på högst 80 kg med ursprung i Bulgarien eller Rumänien (1 juli 2004–30 juni 2005)

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1202/2004 av den 29 juni 2004 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning (1 juli 2004–30 juni 2005)

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1203/2004 av den 29 juni 2004 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för fryst kött av nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0202 och produkter som omfattas av KN-nummer 0206 29 91 (1 juli 2004–30 juni 2005)

27

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1204/2004 av den 29 juni 2004 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för levande nötkreatur med en vikt av mellan 80 och 300 kg med ursprung i Bulgarien eller Rumänien (1 juli 2004–30 juni 2005)

32

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1205/2004 av den 29 juni 2004 om inledande av en anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, bordsdruvor, äpplen och persikor)

39

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1206/2004 av den 29 juni 2004 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst kött av nötkreatur och andra oxdjur avsett för bearbetning (1 juli 2004-30 juni 2005)

42

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1207/2004 av den 29 juni 2004 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn

52

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Medlemsstaternas regeringsföreträdares konferens

 

*

2004/524/EG, Euratom:
Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater av den 23 juni 2004 om utseende av en domare i Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt

55

 

 

Europeiska centralbanken

 

*

2004/525/EG:
Europeiska centralbankens beslut av den 3 juni 2004 om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av Europeiska centralbanken för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och om ändring av anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal (ECB/2004/11)

56

 

*

2004/526/EG:
Europeiska centralbankens beslut av den 17 juni 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbankens allmänna råd (ECB/2004/12)

61

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1166/2004 av den 24 juni 2004 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget ( EUT L 224 av den 25.6.2004 )

64

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top