EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:212:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 212, 12 juni 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 212

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
12 juni 2004


Innehållsförteckning

 

Meddelande till läsarna

Sida

 

*

Meddelande till läsarna

1

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/467/EG av den 29 april 2004 om fastställande av övergångsbestämmelser som skall tillämpas av Cypern och Estland när det gäller förbränning eller nedgrävning på plats av animaliska biprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 ( EUT L 160, 30.4.2004 )

3

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/468/EG av den 29 april 2004 om fastställande av övergångsåtgärder som skall tillämpas av Estland och Ungern när det gäller material som samlas in vid bearbetning av avloppsvatten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 ( EUT L 160, 30.4.2004 )

5

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/469/EG av den 29 april 2004 om fastställande av övergångsbestämmelser som skall tillämpas av Cypern och Estland när det gäller förbränning eller nedgrävning på plats av animaliska biprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 ( EUT L 160, 30.4.2004 )

7

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/470/EG av den 29 april 2004 om riktlinjer om en provisorisk referensmetod för provtagning och mätning av PM2,5 ( EUT L 160, 30.4.2004 )

28

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/471/EG av den 29 april 2004 om strykning av vissa mjölkanläggningar från den förteckning över anläggningar i Polen som under en övergångsperiod får bearbeta både mjölk som uppfyller Europeiska unionens krav och mjölk som inte gör det ( EUT L 160, 30.4.2004 )

31

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/472/EG av den 29 april 2004 om strykning av vissa anläggningar från förteckningen över anläggningar med övergångsbestämmelser i Lettland, Litauen och Ungern ( EUT L 160, 30.4.2004 )

34

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/473/EG av den 29 april 2004 om ändring av tillägg B till bilaga IX till anslutningsakten 2003 med avseende på tillägg av vissa anläggningar inom kött-, mjölk- och fiskerisektorn i Litauen till förteckningen över anläggningar med övergångsbestämmelser ( EUT L 160, 30.4.2004 )

39

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/474/EG av den 29 april 2004 om strykning av vissa anläggningar från förteckningen över anläggningar med övergångsbestämmelser i Polen ( EUT L 160, 30.4.2004 )

44

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/475/EG av den 29 april 2004 om antagande av en övergångsbestämmelse till förmån för vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorn i Slovenien ( EUT L 160, 30.4.2004 )

47

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/476/EG av den 29 april 2004 om ändring av tillägg B till bilaga VIII till anslutningsakten från 2003 för att infoga vissa anläggningar för bearbetning av animaliska biprodukter i Lettland i förteckningen över anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelser ( EUT L 160, 30.4.2004 )

50

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/477/EG av den 29 april 2004 om anpassning av beslut 2002/459/EG med avseende på införanden i förteckningen över enheterna i det datoriserade nätet Traces med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning ( EUT L 160, 30.4.2004 )

53

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/478/EG av den 29 april 2004 om antagandet av en allmän plan för krishantering på området för livsmedel och foder ( EUT L 160, 30.4.2004 )

60

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/479/EG av den 29 april 2004 om övergångsbestämmelser för vissa nationella referenslaboratorier för uppspårande av restsubstanser i de nya medlemsstaterna ( EUT L 160, 30.4.2004 )

69

 

*

Rättelse till beslut nr 1/2004 (2004/480/EG) av gemensamma veterinärkommittén, inrättad genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, av den 28 april 2004 om ändring av tillägg 5 till bilaga 11 till avtalet ( EUT L 160, 30.4.2004 )

72

 

*

Rättelse till beslut nr 195 (2004/481/EG) av den 23 mars 2004 om enhetlig tillämpning av artikel 22.1 a i i förordning (EEG) nr 1408/71 när det gäller förmåner i samband med graviditet och förlossning. ( EUT L 160, 30.4.2004 )

82

 

*

Rättelse till beslut nr 196 (2004/482/EG) av den 23 mars 2004 med tillämpning av artikel 22.1 a ( EUT L 160, 30.4.2004 )

83

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/483/EG av den 28 april 2004 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Mexikos förenta stater om ändring av bilaga I till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mexikos förenta stater om ömsesidigt erkännande och skydd av beteckningar inom sektorn för spritdrycker, med hänsyn till utvidgningen ( EUT L 160, 30.4.2004 )

85

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top