Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:202:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 202, 07 juni 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 202

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
7 juni 2004


Innehållsförteckning

 

Rättelser

Sida

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/452/EG av den 29 april 2004 om upprättande av en förteckning över organ vars forskare kan få tillgång till konfidentiella uppgifter i vetenskapligt syfte ( EUT L 156, 30.4.2004 )

1

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/453/EG av den 29 april 2004 om genomförande av rådets direktiv 91/67/EEG om åtgärder mot vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur ( EUT L 156, 30.4.2004 )

4

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/454/EG av den 29 april 2004 om ändring av bilagorna I, II och III till kommissionens beslut 2003/858/EG om djurhälsovillkor och intygskrav för import av levande fisk, ägg och könsceller för odling och levande fisk från vattenbruk och produkter därav för användning som livsmedel ( EUT L 156, 30.4.2004 )

20

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/455/EG av den 29 april 2004 om anpassning av beslut 2003/322/EG om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende utfodring av vissa arter av asätande fåglar med kategori 1-material med anledning av Cyperns anslutning ( EUT L 156, 30.4.2004 )

31

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/456/EG av den 29 april 2004 om ändring av beslut 2002/613/EG när det gäller godkända stationer för insamling av sperma av svin i Kanada ( EUT L 156, 30.4.2004 )

33

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/457/EG av den 29 april 2004 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket ( EUT L 156, 30.4.2004 )

35

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/458/EG av den 29 april 2004 om ändring av tillägg B till bilaga XII till anslutningsakten 2003 med avseende på tillägg av vissa anläggningar inom kött-, mjölk- och fiskerisektorn i Polen till förteckningen över anläggningar med övergångsbestämmelser ( EUT L 156, 30.4.2004 )

39

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/459/EG av den 29 april 2004 om antagande av en övergångsbestämmelse till förmån för vissa anläggningar inom mjölksektorn i Ungern ( EUT L 156, 30.4.2004 )

55

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/460/EG av den 29 april 2004 om ändring av tillägg A till bilaga VIII till anslutningsakten 2003 med avseende på tillägg av vissa anläggningar inom kött-, mjölk- och fiskerisektorn i Lettland till förteckningen över anläggningar med övergångsbestämmelser ( EUT L 156, 30.4.2004 )

58

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/461/EG av den 29 april 2004 om fastställande av ett frågeformulär som skall användas för årlig rapportering om utvärdering av luftkvaliteten enligt rådets direktiv 96/62/EG och 1999/30/EG, och enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/69/EG och 2002/3/EG ( EUT L 156, 30.4.2004 )

63

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/462/EG av den 29 april 2004 om ändring av tillägg A till bilaga X till anslutningsakten från 2003 för att infoga vissa anläggningar inom köttsektorn i Ungern i förteckningen över anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelser ( EUT L 156, 30.4.2004 )

92

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/463/EG av den 29 april 2004 om ändring av tillägget till bilaga XIV till anslutningsakten från 2003 för att infoga vissa anläggningar inom köttsektorn i Slovakien i förteckningen över anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelser ( EUT L 156, 30.4.2004 )

95

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2004/464/EG av den 29 april 2004 om antagande av övergångsbestämmelser för vissa anläggningar för animaliska biprodukter i Lettland ( EUT L 156, 30.4.2004 )

98

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top