EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:195:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 195, 02 juni 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 195

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
2 juni 2004


Innehållsförteckning

 

Rättelser

Sida

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets beslut nr 845/2004/EG av den 29 april 2004 om ändring av beslut nr 163/2001/EG om genomförande av ett utbildningsprogram för branschfolk inom den europeiska audiovisuella programindustrin (Media–yrkesutbildning) (2001–2005) ( EUT L 157, 30.4.2004 )

1

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets beslut nr 846/2004/EG av den 29 april 2004 om ändring av rådets beslut 2000/821/EG om genomförande av ett program för att stimulera utveckling, distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk (Mediaplus - Utveckling, distribution och marknadsföring) (2001 - 2005) ( EUT L 157, 30.4.2004 )

2

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning nr 847/2004/EG av den 29 april 2004 om förhandling om och genomförande av luftfartsavtal mellan medlemsstater och tredjeländer ( EUT L 157, 30.4.2004 )

3

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets beslut nr 848/2004/EG av den 29 april 2004 om inrättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja organisationer som på europeisk nivå verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män ( EUT L 157, 30.4.2004 )

7

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG av den 21 april 2004 om upphävande av vissa direktiv om livsmedelshygien och hygienkrav för tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel och om ändring av rådets direktiv 89/662/EEG och 92/118/EEG samt rådets beslut 95/408/EG ( EUT L 157, 30.4.2004 )

12

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter ( EUT L 157, 30.4.2004 )

16

 

*

Rättelse till rådets direktiv 2004/74/EG av den 29 april 2004 om ändring av direktiv 2003/96/EG när det gäller möjligheten för vissa medlemsstater att tillämpa tillfällig skattebefrielse eller tillfälliga skattenedsättningar för energiprodukter och elektricitet ( EUT L 157, 30.4.2004 )

26

 

*

Rättelse till rådets direktiv 2004/75/EG av den 29 april 2004 om ändring av direktiv 2003/96/EG när det gäller möjligheten för Cypern att tillämpa tillfällig skattebefrielse eller tillfälliga skattenedsättningar för energiprodukter och elektricitet ( EUT L 157, 30.4.2004 )

31

 

*

Rättelse till rådets direktiv 2004/76/EG av den 29 april 2004 om ändring av direktiv 2003/49/EG vad gäller möjligheten för vissa medlemsstater att tillämpa övergångsperioder när det gäller tillämpningen av ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater ( EUT L 157, 30.4.2004 )

33

 

*

Rättelse till rådets beslut 2004/465/EG av den 29 april 2004 om ett ekonomiskt bidrag från gemenskapen till medlemsstaternas program för fiskerikontroll ( EUT L 157, 30.4.2004 )

36

 

*

Rättelse till rådets beslut 2004/466/EG av den 29 april 2004 om ändring av den gemensamma handboken för att införa åtgärder för riktade gränskontroller av minderåriga med medföljande vuxen ( EUT L 157, 30.4.2004 )

44

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top