EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:163:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 163, 30 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 163
47 årgången
30 april 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 887/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 888/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 3
Kommissionens förordning (EG) nr 889/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 140:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 11
Kommissionens förordning (EG) nr 890/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 140:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 13
Kommissionens förordning (EG) nr 891/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 59:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999 15
Kommissionens förordning (EG) nr 892/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 312:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 16
Kommissionens förordning (EG) nr 893/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 17
Kommissionens förordning (EG) nr 894/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 20
Kommissionens förordning (EG) nr 895/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 23
Kommissionens förordning (EG) nr 896/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 27
Kommissionens förordning (EG) nr 897/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 30
Kommissionens förordning (EG) nr 898/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004 32
Kommissionens förordning (EG) nr 899/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 582/2004 34
Kommissionens förordning (EG) nr 900/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 30 april 2004 35
Kommissionens förordning (EG) nr 901/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 37
Kommissionens förordning (EG) nr 902/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick 39
Kommissionens förordning (EG) nr 903/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredje länder med avseende på tjugosjätte delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1290/2003 42
Kommissionens förordning (EG) nr 904/2004 av den 29 april 2004 om inledande av en anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, äpplen) 43
*Kommissionens förordning (EG) nr 905/2004 av den 29 april 2004 om ändring av bilagorna till rådets förordning (EG) nr 2501/2001 om tillämpning av en ordning med allmänna tullförmåner under tiden 1 januari 2002-31 december 2004 45
*Kommissionens förordning (EG) nr 906/2004 av den 29 april 2004 om rättelse av de spanska och portugisiska versionerna av förordning (EEG) nr 2598/70 om vilka uppgifter som skall tas upp under de olika rubrikerna i blanketterna för redovisning i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970 49
*Kommissionens förordning (EG) nr 907/2004 av den 29 april 2004 om ändring av handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker i fråga om presentation och märkning 50
*Kommissionens förordning (EG) nr 908/2004 av den 29 april 2004 om anpassning av flera förordningar rörande den gemensamma organisationen av marknaden för vin med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen 56
*Kommissionens förordning (EG) nr 909/2004 av den 29 april 2004 om anpassning av förordning (EG) nr 2090/2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 386/90 vad gäller fysisk kontroll i samband med export av jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag på grund av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen 61
*Kommissionens förordning (EG) nr 910/2004 av den 29 april 2004 om anpassning av förordning (EEG) nr 120/89 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för exportpålagor på jordbruksprodukter till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen 63
*Kommissionens förordning (EG) nr 911/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 beträffande öronmärken, pass och register på anläggningarna (1) 65
*Kommissionens förordning (EG) nr 912/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EEG) nr 3924/91 om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen (1) 71
*Kommissionens förordning (EG) nr 913/2004 av den 29 april 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter 73
*Kommissionens förordning (EG) nr 914/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av utjämningsstöd för bananer producerade och saluförda i gemenskapen under år 2003 och av ett fast förskottsbelopp för år 2004 77
*Kommissionens förordning (EG) nr 915/2004 av den 29 april 2004 om upphävande av vissa förordningar inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter 79
*Kommissionens förordning (EG) nr 916/2004 av den 29 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1438/2003 om genomförandebestämmelser för gemenskapens flottpolitik med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen 81
*Kommissionens förordning (EG) nr 917/2004 av den 29 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 797/2004 om insatser på biodlingsområdet 83
*Kommissionens förordning (EG) nr 918/2004 av den 29 april 2004 om övergångsbestämmelser om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning 88
*Kommissionens förordning (EG) nr 919/2004 av den 29 april 2004 om ändring av de kvantiteter rörsocker som omfattas av leveranskrav och skall importeras enligt AVS-protokollet och Indienavtalet, för leveransperioden 2003/2004 90
*Kommissionens förordning (EG) nr 920/2004 av den 29 april 2004 om anpassning av förordning (EG) nr 2550/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2529/2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött vad beträffar bidragssystemen, och ändring av förordning (EG) nr 2419/2001 på grund av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen 92
*Kommissionens förordning (EG) nr 921/2004 av den 29 april 2004 om ändring av förordningarna (EEG) nr 2191/82, (EEG) nr 429/90 och (EG) nr 2571/97 för att ta hänsyn till kraven i rådets direktiv 92/46/EEG om fastställande av hygienregler för produktion och utsläppande på marknaden av rå mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter 94
*Kommissionens förordning (EG) nr 922/2004 av den 29 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2799/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver 96
Kommissionens förordning (EG) nr 923/2004 av den 29 april 2004 om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal 97
*Kommissionens förordning (EG) nr 924/2004 av den 29 april 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1210/2003 rörande vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak 100
Kommissionens förordning (EG) nr 925/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 102
*Kommissionens förordning (EG) nr 926/2004 av den 26 april 2004 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 105
Kommissionens förordning (EG) nr 927/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 108
Kommissionens förordning (EG) nr 928/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av exportbidragen för malt 110
Kommissionens förordning (EG) nr 929/2004 av den 29 april 2004 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1814/2003 112

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Medlemsstaternas regeringsföreträdares konferens
2004/488/EC
*Beslut som fattats genom överenskommelse på stats- eller regeringschefsnivå mellan regeringarna i de medlemsstater som har euron som valuta av den 27 april 2004 om utseende av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion 113
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top