Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:154:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 154, 30 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628
L 154
fyrtiosjunde årgången
30 april 2004


Svensk utgåva

Lagstiftning


InnehållsförteckningII Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
*KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om ändring av kommissionens beslut 2002/757/EG om tillfälliga nödåtgärder när det gäller växtskydd för att hindra att Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. förs in till och sprids inom gemenskapen [delgivet med nr K(2004) 1585] (Text av betydelse för EES) (2004/426/EG) 1
*KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om ändring av kommissionens beslut 97/221/EG när det gäller djurhälsovillkor och veterinärintyg för köttprodukter som transiteras genom eller lagras tillfälligt inom gemenskapen [delgivet med nr K(2004) 1582] (Text av betydelse för EES) (2004/427/EG) 8
*KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om ändring av beslut 2003/493/EG om införande av särskilda villkor för import av paranötter med skal som har sitt ursprung i eller försänds från Brasilien [delgivet med nr K(2004) 1591] (Text av betydelse för EES) (2004/428/EG) 14
*KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om ändring av beslut 97/830/EG, 2000/49/EG, 2002/79/EG och 2002/80/EG om de införselplatser genom vilka de berörda produkterna endast får importeras till gemenskapen [delgivet med nr K(2004) 1594] (Text av betydelse för EES) (2004/429/EG) 19
*KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om ändring av beslut 2003/828/EG om skydds- och övervakningszoner när det gäller bluetongue med avseende på Cypern och Malta [delgivet med nr K(2004) 1601] (Text av betydelse för EES) (2004/430/EG) 35
*KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om godkännande av vissa beredskapsplaner för bekämpning av klassisk svinpest [delgivet med nr K(2004) 1609] (Text av betydelse för EES) (2004/431/EG) 40
*KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om godkännande av de planer för kontroll av restsubstanser som lagts fram av tredje land i enlighet med rådets direktiv 96/23/EG [delgivet med nr K(2004) 1624] (Text med betydelse för EES) (2004/432/EG) 43
*KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om fastställande av övergångsbestämmelser för Lettland om undantag från rådets direktiv 1999/74/EG beträffande burhöjden för värphöns [delgivet med nr K(2004) 1628] (Text av betydelse för EES) (2004/433/EG) 50
*KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om anpassning av beslut 2003/324/EG om undantag från förbudet för återanvändning inom arten för pälsdjur enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 på grund av Estlands anslutning [delgivet med nr K(2004) 1632] (Text av betydelse för EES) (2004/434/EG) 53
*KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om godkännande av vissa beredskapsplaner för bekämpning av mul- och klövsjuka [delgivet med nr K(2004) 1648] (Text av betydelse för EES) (2004/435/EG) 55
*KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om ändring av kommissionens beslut 94/984/EG när det gäller djurhälsovillkor och veterinärintyg för färskt fjäderfäkött som transiteras genom eller lagras tillfälligt inom gemenskapen [delgivet med nr K(2004) 1650] (Text av betydelse för EES) (2004/436/EG) 58
*KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om ändring av kommissionens beslut 2000/572/EG när det gäller djurhälsovillkor och veterinärintyg för köttberedningar som transiteras genom eller lagras tillfälligt inom gemenskapen [delgivet med nr K(2004) 1672] (Text av betydelse för EES) (2004/437/EG) 64
*KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om djurhälso- och hygienkrav samt krav avseende veterinärintyg vid införsel till gemenskapen av produkter i form av värmebehandlad mjölk, mjölkbaserade produkter och obehandlad mjölk vilka är avsedda som livsmedel [delgivet med nr K(2004) 1691] (Text av betydelse för EES) (2004/438/EG) 71
*KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om antagande av en övergångsbestämmelse till förmån för vissa anläggningar inom köttsektorn i Malta [delgivet med nr K(2004) 1707] (Text av betydelse för EES) (2004/439/EG) 94
*KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 april 2004 om antagande av en övergångsbestämmelse till förmån för en viss anläggning inom mjölksektorn i Slovakien [delgivet med nr K(2004) 1716] (Text av betydelse för EES) (2004/440/EG) 98
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fet stil och föregås av en asterisk.

Top