Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:153:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 153, 30 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628
L 153
fyrtiosjunde årgången
30 april 2004


Svensk utgåva

Lagstiftning


InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 814/2004 av den 29 april 2004 om anpassning av förordning (EEG) nr 1538/91 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1906/90 om vissa handelsnormer för fjäderfäkött med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen 1
*KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 815/2004 av den 29 april 2004 om övergångsbestämmelser för export av mjölk och mjölkprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 174/1999, till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen 17
*KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 816/2004 av den 29 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2707/2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter till skolelever 19
*KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 817/2004 av den 29 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden 29
*KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 818/2004 av den 29 april 2004 om anpassning av förordning (EG) nr 2295/2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1907/90 om vissa handelsnormer för ägg, med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen 81
*KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 819/2004 av den 29 april 2004 om inledande av offentliga auktioner av vinalkohol för användning som bioetanol i gemenskapen 89
*KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 820/2004 av den 29 april 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2287/2003 avseende fiskemöjligheterna när det gäller blåvitling i vissa zoner 94
*KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/78/EG av den 29 april 2004 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/56/EG om värmesystem för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon och rådets direktiv 70/156/EEG med syftet att anpassa dessa till den tekniska utvecklingen (Text av betydelse för EES) 99
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fet stil och föregås av en asterisk.

Top