EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:138:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 138, 30 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 138
47 årgången
30 april 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer 1
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 786/2004/EG av den 21 april 2004 om ändring av besluten nr 1720/1999/EG, 253/2000/EG, 508/2000/EG, 1031/2000/EG, 1445/2000/EG, 163/2001/EG, 1411/2001/EG, 50/2002/EG, 466/2002/EG, 1145/2002/EG, 1513/2002/EG, 1786/2002/EG, 291/2003/EG och 20/2004/EG i syfte att justera referensbeloppen för att beakta utvidgningen av Europeiska unionen 7
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 787/2004/EG av den 21 april 2004 om ändring av rådets beslut 96/411/EG och besluten nr 276/1999/EG, 1719/1999/EG, 2850/2000/EG, 507/2001/EG, 2235/2002/EG, 2367/2002/EG, 253/2003/EG, 1230/2003/EG samt 2256/2003/EG i syfte att justera referensbeloppen för att beakta utvidgningen av Europeiska unionen 12
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 788/2004 av den 21 april 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2236/95 och förordningarna (EG) nr 1655/2000, (EG) nr 1382/2003 och (EG) nr 2152/2003 i syfte att justera referensbeloppen för att beakta utvidgningen av Europeiska unionen 17
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 789/2004 av den 21 april 2004 om överföring av lastfartyg och passagerarfartyg mellan register inom gemenskapen och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 613/91 (1) 19
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 790/2004/EG av den 21 april 2004 om upprättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja organ verksamma på europeisk nivå inom ungdomsområdet 24
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 791/2004/EG av den 21 april 2004 om upprättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja organ verksamma på europeisk nivå inom utbildningsområdet och för att stödja särskilda insatser på samma område 31
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 792/2004/EG av den 21 april 2004 om upprättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja organisationer verksamma på europeisk nivå inom kulturområdet 40
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 793/2004 av den 21 april 2004 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser 50
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top