EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:114:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 114, 21 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 114
47 årgången
21 april 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 731/2004 av den 20 april 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 732/2004 av den 20 april 2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av ris från 1999, 2000 och 2001 års skördar som innehas av det spanska interventionsorganet 3
Kommissionens förordning (EG) nr 733/2004 av den 20 april 2004 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia 10
*Kommissionens förordning (EG) nr 734/2004 av den 20 april 2004 om fastställande av övergångsåtgärder för tillämpning av förordning (EG) nr 2316/1999 avseende minimiarealen för ansökan om stöd under regleringsåret 2004/05 på grund av Maltas anslutning till Europeiska unionen 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 735/2004 av den 20 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1972/2003 om övergångsåtgärder för handeln med jordbruksprodukter med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning 13
*Kommissionens direktiv 2004/46/EG av den 16 april 2004 om ändring av direktiv 95/31/EC avseende E 955 sukralos och E 962 salt av aspartam och acesulfam (1) 15
*Kommissionens direktiv 2004/55/EG av den 20 april 2004 om ändring av rådets direktiv 66/401/EEG om saluföring av utsäde av foderväxter (1) 18

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2004/363/EC
*Kommissionens beslut av den 6 april 2004 om skyddsåtgärder mot kraftigt patogen aviär influensa i Amerikas förenta stater [delgivet med nr K(2004) 1310] (1) 19
2004/364/EC
*Kommissionens beslut av den 6 april 2004 om skyddsåtgärder mot kraftigt patogen aviär influensa i Kanada [delgivet med nr K(2004) 1311] (1) 22
2004/365/EC
*Kommissionens beslut av den 13 april 2004 om ändring av beslut 98/119/EG, 98/121/EG och 98/125/EG om godkännande av det fleråriga utvecklingsprogrammet för fiskeflottorna i Frankrike, Nederländerna och Irland [delgivet med nr K(2004) 1300] (Endast de engelska, franska och nederländska texterna är giltiga) 25
2004/366/EC
*Kommissionens beslut av den 13 april 2004 om godkännande av första fasen i den tekniska handlingsplanen för 2004 för förbättring av jordbruksstatistiken [delgivet med nr K(2004) 1303] 32
2004/367/EC
*Kommissionens beslut av den 19 april 2004 om ändring av beslut 95/30/EG för att fastställa villkoren för import från Marocko av musslor som tillhör arten Acanthocardia tuberculatum och som skördats och förädlats i enlighet med bestämmelserna i beslut 96/77/EG [delgivet med nr K(2004) 1386] (1) 36

MEDDELANDE TILL LÄSARNA S3
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top