EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:111:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 111, 17 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 111
47 årgången
17 april 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 706/2004 av den 16 april 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 707/2004 av den 6 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 3
Kommissionens förordning (EG) nr 708/2004 av den 16 april 2004 om fastställande av den kvantitet som finns tillgänglig för perioden 1 maj-30 juni 2004 av vissa produkter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter inom ramen för kvoter som öppnats av gemenskapen 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 709/2004 av den 16 april 2004 om övergångsåtgärder inom vinsektorn på grund av Maltas anslutning till Europeiska unionen 21
*Kommissionens förordning (EG) nr 710/2004 av den 16 april 2004 om undantag från förordning (EG) nr 780/2003 beträffande en delkvot för fryst nötkött med KN-nummer 0202 och produkter med KN-nummer 02062991 23
*Kommissionens förordning (EG) nr 711/2004 av den 16 april 2004 om övergångsbestämmelser för ansökningar om importlicenser enligt förordning (EG) nr 780/2003 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för fryst nötkött med KN-nummer 0202 och produkter med KN-nummer 02062991 med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen 24
Kommissionens förordning (EG) nr 712/2004 av den 16 april 2004 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 139:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 27
Kommissionens förordning (EG) nr 713/2004 av den 16 april 2004 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 139:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 29
Kommissionens förordning (EG) nr 714/2004 av den 16 april 2004 om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 58:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999 31
Kommissionens förordning (EG) nr 715/2004 av den 16 april 2004 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 311:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 32
Kommissionens förordning (EG) nr 716/2004 av den 16 april 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004 33
Kommissionens förordning (EG) nr 717/2004 av den 16 april 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 582/2004 35
Kommissionens förordning (EG) nr 718/2004 av den 16 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2314/2003 vad beträffar tidsfristen för inlämnade av anbud för den sista delanbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av råg som innehas av det tyska interventionsorganet 36
Kommissionens förordning (EG) nr 719/2004 av den 16 april 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1877/2003 37
Kommissionens förordning (EG) nr 720/2004 av den 16 april 2004 om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris B inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1878/2003 38
Kommissionens förordning (EG) nr 721/2004 av den 16 april 2004 om exportanbud som lämnats för helt slipat rundkornigt ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1875/2003 39
Kommissionens förordning (EG) nr 722/2004 av den 16 april 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1876/2003 40

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2004/344/EC
*Kommissionens beslut av den 23 mars 2004 om fastställande av fördelningen i de enskilda medlemsstaterna av resultatreserven för gemenskapens strukturfondsstöd inom ramen för målen 1, 2 och 3 och Fonden för fiskets utveckling utanför mål 1 [delgivet med nr K(2004) 883] 41
2004/345/EC
*Kommissionens rekommendation av den 6 april 2004 om efterlevnadskontroller inom trafiksäkerhetsområdet (1) 75

Rättelser
*Rättelse till kommissionens beslut 2004/203/EG av den 18 februari 2004 om fastställande av en förlaga till ett hälsointyg för transporter utan kommersiellt syfte från tredje länder av hundar, katter och illrar (EUT L 65 av den 3.3.2004) 83
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top