Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:090:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 90, 27 mars 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 90
47 årgången
27 mars 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 567/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden 1
Kommissionens förordning (EG) nr 568/2004 av den 26 mars 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 3
Kommissionens förordning (EG) nr 569/2004 av den 26 mars 2004 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 5
Kommissionens förordning (EG) nr 570/2004 av den 26 mars 2004 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 7
Kommissionens förordning (EG) nr 571/2004 av den 26 mars 2004 om fastställande av exportbidragen för malt 9
Kommissionens förordning (EG) nr 572/2004 av den 26 mars 2004 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt 11
Kommissionens förordning (EG) nr 573/2004 av den 26 mars 2004 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 574/2004 av den 23 februari 2004 om ändring av bilagorna I och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 om avfallsstatistik (1) 15
Kommissionens förordning (EG) nr 575/2004 av den 26 mars 2004 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 138:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 48
Kommissionens förordning (EG) nr 576/2004 av den 26 mars 2004 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 138:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 50
Kommissionens förordning (EG) nr 577/2004 av den 26 mars 2004 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 310:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 52
Kommissionens förordning (EG) nr 578/2004 av den 26 mars 2004 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 53
*Kommissionens förordning (EG) nr 579/2004 av den 26 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 708/98 när det gäller de största kvantiteterna av och minimikvaliteten för ris som får godkännas för intervention under regleringsåret 2003/2004 54
*Kommissionens förordning (EG) nr 580/2004 av den 26 mars 2004 om fastställande av ett anbudsförfarande för exportbidrag för vissa mjölkprodukter 58
*Kommissionens förordning (EG) nr 581/2004 av den 26 mars 2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa typer av smör 64
*Kommissionens förordning (EG) nr 582/2004 av den 26 mars 2004 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för skummjölkspulver 67

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2004/283/EC
*Kommissionens beslut av den 26 mars 2004 om ändring av beslut 2003/526/EG om skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Belgien, Frankrike, Tyskland och Luxemburg [delgivet med nr K(2004) 965] (1) 70
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top