EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:089:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 89, 26 mars 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 89
47 årgången
26 mars 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 553/2004 av den 25 mars 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 554/2004 av den 25 mars 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 555/2004 av den 25 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 vad beträffar tröskelvolymen för tilläggstull för tomater, kronärtskockor, sommarpumpa, apelsiner, citroner och äpplen 6
Kommissionens förordning (EG) nr 556/2004 av den 25 mars 2004 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 8
Kommissionens förordning (EG) nr 557/2004 av den 25 mars 2004 om fastställande av den definitiva bidragssatsen och procentsatsen för utfärdande av exportlicenser inom system B inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen) 16
Kommissionens förordning (EG) nr 558/2004 av den 25 mars 2004 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 18
Kommissionens förordning (EG) nr 559/2004 av den 25 mars 2004 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 21
Kommissionens förordning (EG) nr 560/2004 av den 25 mars 2004 om ny tilldelning av importrättigheter enligt förordning (EG) nr 1081/1999 avseende import av tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergraser som inte är slaktboskap 23
Kommissionens förordning (EG) nr 561/2004 av den 25 mars 2004 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 24
Kommissionens förordning (EG) nr 562/2004 av den 25 mars 2004 om utfärdande av importlicenser för olivolja inom ramen för den tunisiska tullkvoten 28
Kommissionens förordning (EG) nr 563/2004 av den 25 mars 2004 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 29
Kommissionens förordning (EG) nr 564/2004 av den 25 mars 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1814/2003 32
Kommissionens förordning (EG) nr 565/2004 av den 25 mars 2004 om de anbud som meddelats för import av sorghum inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 238/2004 33
Kommissionens förordning (EG) nr 566/2004 av den 25 mars 2004 om de anbud som meddelats för import av majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2315/2003 34
*Kommissionens direktiv 2004/34/EG av den 23 mars 2004 om anpassning till teknisk utveckling av bilagorna I och II i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/74/EG om benämningar på textilier (1) 35

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2004/282/EURATOM
*Kommissionens beslut av den 29 mars 1999 om ingående av ett samarbetsavtal mellan Europeiska atomenergigemenskapen och Republiken Kazakstan på området nukleär säkerhet 36
Samarbetsavtal mellan Europeiska atomenergigemenskapen och Republiken Kazakstan på kärnsäkerhetsområdet 37
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top