EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:083:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 83, 20 mars 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 83
47 årgången
20 mars 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 517/2004 av den 19 mars 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 518/2004 av den 19 mars 2004 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 519/2004 av den 19 mars 2004 om undantag från förordning (EG) nr 800/1999 i fråga om export av mjölk och mjölkprodukter 4
Kommissionens förordning (EG) nr 520/2004 av den 19 mars 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1877/2003 6
Kommissionens förordning (EG) nr 521/2004 av den 19 mars 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1875/2003 7
Kommissionens förordning (EG) nr 522/2004 av den 19 mars 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1876/2003 8
Kommissionens förordning (EG) nr 523/2004 av den 19 mars 2004 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 524/2004 av den 19 mars 2004 om ändring för trettioförsta gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 10

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2004/265/EC
*Rådets beslut av den 8 mars 2004 om ingående av samförståndsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kinas nationella turistförvaltning om visum för turistgrupper från Folkrepubliken Kina och därmed sammanhängande frågor (ADS) 12
Samförståndsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Kinas nationella turistförvaltning om visum för turistgrupper från Folkrepubliken Kina och därmed sammanhängande frågor (ADS) 14
*Information om ikraftträdande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Malta om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (ACAA) 22
Kommissionen
2004/266/EC
*Kommissionens beslut av den 17 mars 2004 om tillstånd att trycka föreskrivna uppgifter med outplånlig text på förpackningar av utsäde av foderväxter [delgivet med nr K(2004) 819] (1) 23
2004/267/EC
*Kommissionens beslut av den 17 mars 2004 om ändring av beslut 1999/813/EG om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter och produkter från vattenbruk med ursprung i Socialistiska republiken Vietnam avseende utnämnandet av behörig myndighet och förlagan till sundhetsintyg [delgivet med nr K(2004) 825] (1) 26
Europeiska centralbanken
2004/268/EC
*Europeiska centralbankens riktlinje av den 13 februari 2004 om ändring av riktlinje ECB/2003/2 om vissa av Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering och om förfarandena för de nationella centralbankernas rapportering av penningmängds- och bankstatistik (ECB/2004/1) 29
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top