EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:080:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 80, 18 mars 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 80
47 årgången
18 mars 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 491/2004 av den 10 mars 2004 om inrättande av ett program för ekonomiskt och tekniskt stöd till tredje land i fråga om migration och asyl (Aeneas) 1
*Rådets förordning (EG) nr 492/2004 av den 8 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1338/2002 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av sulfanilsyra med ursprung i Republiken Indien och om ändring av förordning (EG) nr 1339/2002 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av sulfanilsyra med ursprung i bl.a. Republiken Indien 6
Kommissionens förordning (EG) nr 493/2004 av den 17 mars 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 8
Kommissionens förordning (EG) nr 494/2004 av den 17 mars 2004 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 10
Kommissionens förordning (EG) nr 495/2004 av den 17 mars 2004 om fastställande av exportbidragen för ägg från och med den 18 mars 2004 13
Kommissionens förordning (EG) nr 496/2004 av den 17 mars 2004 om fastställande av exportbidragen för fjäderfäkött från och med den 18 mars 2004 15
Kommissionens förordning (EG) nr 497/2004 av den 17 mars 2004 om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 498/2004 av den 17 mars 2004 om anpassning av flera förordningar om marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 499/2004 av den 17 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1082/2003 när det gäller tidsfristen och förlagan för utformning av rapporter inom nötkreaturssektorn (1) 24
Kommissionens förordning (EG) nr 500/2004 av den 17 mars 2004 om fastställande av importtullar inom rissektorn 26

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2004/255/EC
*Kommissionens beslut av den 17 mars 2004 om upphävande av kommissionens beslut 2002/611/EG om godtagande av ett åtagande som gjorts i samband med antidumpningsförfarandet och antisubventionsförfarandet rörande import av sulfanilsyra med ursprung i Republiken Indien 29
2004/256/EC
*Kommissionens beslut av den 17 mars 2004 om skyddsåtgärder mot kraftigt patogen aviär influensa i Amerikas förenta stater [delgivet med nr K(2004) 835] (1) 31
Europeiska centralbanken
2004/257/EC
*Europeiska centralbankens beslut av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken (ECB/2004/2) 33
2004/258/EC
*Europeiska centralbankens beslut av den 4 mars 2004 om allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens handlingar (ECB/2004/3) 42
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top