Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:057:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 57, 25 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 57
47 årgången
25 februari 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Addendum till rådets förordning (EG) nr 314/2004 av den 19 februari 2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe — Uttalande om rådets gemensamma ståndpunkt om förlängning av restriktiva åtgärder mot Zimbabwe och rådets förordning om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe 1
Kommissionens förordning (EG) nr 320/2004 av den 24 februari 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 2
*Kommissionens direktiv 2004/21/EG av den 24 februari 2004 om begränsning av utsläppande på marknaden och användning av azofärgämnen (trettonde anpassningen till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 76/769/EEG) (1) 4

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Europaparlamentet
2004/180/EC
*Europaparlamentets beslut av den 29 januari 2004 om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2001 - Avsnitt VII - Regionkommittén 6
Europaparlamentets resolution innehållande de kommentarer som utgör en del av beslutet att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2001 - Avsnitt VII - Regionkommittén 8
Rådet
2004/181/EC
*Rådets beslut av den 13 januari 2004 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Slovenien om det tillfälliga poängsystem som skall tillämpas för tunga lastbilar som reser genom Österrike under perioden 1 januari 2004-30 april 2004 13
Avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Slovenien om det tillfälliga poängsystem som skall tillämpas för tunga lastbilar som reser genom Österrike under perioden 1 januari 2004-30 april 2004 14
2004/182/EC
*Rådets beslut av den 13 januari 2004 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett administrativt arrangemang i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om det tillfälliga poängsystem som skall tillämpas för tunga lastbilar som reser genom Österrike 16
Administrativt arrangemang i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om det tillfälliga poängsystem som skall tillämpas för tunga lastbilar som reser genom Österrike 17
2004/183/EC
*Rådets beslut av den 13 januari 2004 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kroatien om det tillfälliga poängsystem som skall tillämpas för tunga lastbilar som reser genom Österrike 19
Avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kroatien om det tillfälliga poängsystem som skall tillämpas för tunga lastbilar som reser genom Österrike 20
2004/184/EC
*Rådets beslut av den 13 januari 2004 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om det tillfälliga poängsystem som skall tillämpas för tunga lastbilar som reser genom Österrike 22
Avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om det tillfälliga poängsystem som skall tillämpas för tunga lastbilar som reser genom Österrike 23
2004/185/EURATOM
*Rådets beslut av den 19 februari 2004 om antagande av ett kompletterande forskningsprogram som skall genomföras av Gemensamma forskningscentrumet för Europeiska atomenergigemenskapen 25
Kommissionen
2004/186/EC
*Kommissionens beslut av den 16 februari 2004 om ändring av vissa bilagor till kommissionens beslut 96/510/EG beträffande de zootekniska kraven för import av sperma, ägg och embryon av hästdjur [delgivet med nr K(2004) 388] (1) 27
2004/187/EC
*Kommissionens beslut av den 24 februari 2004 om skyddsåtgärder mot kraftigt patogen aviär influensa i Amerikas förenta stater [delgivet med nr K(2004) 640] (1) 35
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top