EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:047:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 47, 18 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 47
47 årgången
18 februari 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer (1) 1
Kommissionens förordning (EG) nr 274/2004 av den 17 februari 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 275/2004 av den 17 februari 2004 om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 1796/1999 infördes beträffande import av linor och kablar av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av linor och kablar av stål som avsänts från Konungariket Marocko, oavsett om de deklarerats ha sitt ursprung i Marocko eller ej, och om registrering av sådan import 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 276/2004 av den 17 februari 2004 om försäljning genom periodiskt anbudsförfarande av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 277/2004 av den 17 februari 2004 om godkännande av en fodertillsats utan tidsbegränsning (1) 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 278/2004 av den 17 februari 2004 om provisoriskt godkännande av ett nytt användningsområde för en redan godkänd fodertillsats (1) 22
Kommissionens förordning (EG) nr 279/2004 av den 17 februari 2004 om ny tilldelning av importrättigheter enligt förordning (EG) nr 977/2003 avseende unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning 25
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/12/EG av den 11 februari 2004 om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall 26
Uttalande från rådet, kommissionen och Europaparlamentet 32

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2004/144/EC
*Kommissionens beslut av den 12 februari 2004 om ändring av beslut 97/467/EG när det gäller införande av anläggningar i Bulgarien och Ungern i provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av ratitkött [delgivet med nr K(2004) 346] (1) 33
2004/145/EC
*Kommissionens beslut av den 12 februari 2004 om ekonomiskt stöd från gemenskapen till verksamheten vid vissa av gemenskapens referenslaboratorier inom veterinärområdet (biologiska risker) för år 2004 [delgivet med nr K(2004) 349] 35
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top