EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:046:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 46, 17 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 46
47 årgången
17 februari 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (1) 1
Uttalande från kommissionen 8
Kommissionens förordning (EG) nr 262/2004 av den 16 februari 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 263/2004 av den 16 februari 2004 om sex månaders förlängning av tillämpningsperioden för förordning (EG) nr 1475/2003 om skydd av djuphavskorallrev mot effekterna av trålning i ett område nordväst om Skottland 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 264/2004 av den 16 februari 2004 om undantag från förordning (EG) nr 1503/96 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3072/95 vad gäller importtullar för ris 12
Kommissionens förordning (EG) nr 265/2004 av den 16 februari 2004 om fastställande av exportbidrag enligt system A1 och B inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen) 15
Kommissionens förordning (EG) nr 266/2004 av den 16 februari 2004 om fastställande av exportbidrag för bearbetade produkter av frukt och grönsaker, förutom de som beviljats på grundval av tillsatt socker (tillfälligt konserverade körsbär, skalade tomater, körsbär konserverade med socker, beredda hasselnötter och viss apelsinsaft) 18
Kommissionens förordning (EG) nr 267/2004 av den 16 februari 2004 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 20
Kommissionens förordning (EG) nr 268/2004 av den 16 februari 2004 om fastställande av exportbidragen för fjäderfäkött 22
Kommissionens förordning (EG) nr 269/2004 av den 16 februari 2004 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia 24
Kommissionens förordning (EG) nr 270/2004 av den 16 februari 2004 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 26
*Kommissionens förordning (EG) nr 271/2004 av den 16 februari 2004 om tillåtelse att göra överföringar mellan de kvantitativa begränsningarna för textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i Macao 28
*Kommissionens förordning (EG) nr 272/2004 av den 16 februari 2004 om tillåtelse att göra överföringar mellan de kvantitativa begränsningarna för textil- och beklädnadsprodukter med ursprung i Folkrepubliken Kina 30

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2004/140/EC
*Kommissionens beslut av den 11 februari 2004 om att inte uppta fention i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännande för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne [delgivet med nr K(2004) 313] (1) 32
2004/141/EC
*Kommissionens beslut av den 12 februari 2004 om att inte uppta amitraz i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne [delgivet med nr K(2004) 332] (1) 35
2004/142/EC
*Kommissionens beslut av den 12 februari 2004 om finansiellt gemenskapsstöd under 2004 till verksamheten vid vissa av gemenskapens referenslaboratorier inom veterinärområdet (resthalter) [delgivet med nr K(2004) 334] 38
2004/143/EC
*Kommissionens beslut av den 13 februari 2004 om delegering av förvaltningen av stöd till genomförandeorgan för föranslutningsåtgärder inom jordbruket och landsbygdens utveckling i Estland under föranslutningsperioden 40
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top