EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:029:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 29, 03 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 29
47 årgången
3 februari 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 183/2004 av den 2 februari 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 184/2004 av den 2 februari 2004 om avslutande av det system för övervakning i efterhand av vissa stålprodukter som inrättades genom kommissionens förordning (EG) nr 1695/2002 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 185/2004 av den 2 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 94/2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2826/2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 av den 2 februari 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 och förordning (EG) nr 2571/97 när det gäller numren i den kombinerade nomenklaturen för söta kex och våfflor och rån 6
Kommissionens förordning (EG) nr 187/2004 av den 2 februari 2004 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 8
Kommissionens förordning (EG) nr 188/2004 av den 2 februari 2004 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av nejlikor (standard) med ursprung i Jordanien 10
Kommissionens förordning (EG) nr 189/2004 av den 2 februari 2004 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av prydnadsnejlikor (på kvist) med ursprung i Västbanken och Gaza 12

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2004/189/EC
*Information om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokoll nr 1 och 2 till associeringsavtalet EG-Israel 14
*Information om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokoll nr 1 och 3 till associeringsavtalet EG-Konungariket Marocko 14
*Information om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av handelsbestämmelserna och de handelsrelaterade bestämmelserna i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Arabrepubliken Egypten å andra sidan 14
2004/97/EC, EURATOM
*Beslut antaget i samförstånd mellan medlemsstaternas företrädare, församlade på stats- eller regeringschefsnivå av den 13 december 2003 om lokaliseringen av sätena för vissa av Europeiska unionens myndigheter och byråer 15
Kommissionen
2004/98/EC
*Kommissionens beslut av den 29 januari 2004 om att beslut 96/293/EG om vissa skyddsåtgärder rörande fiskeprodukter med ursprung i Mauretanien skall upphöra att gälla [delgivet med nr K(2004) 128] (1) 16
2004/99/EC
*Kommissionens beslut av den 29 januari 2004 om finansiellt stöd från gemenskapen för utvärdering av metoder för att påvisa bearbetade animaliska proteiner i foder [delgivet med nr K(2004) 131] 17

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 152/2004 av den 28 januari 2004 om utfärdande av importlicenser för ris för ansökningar som inlämnats under de första tio arbetsdagarna i januari 2004 enligt förordning (EG) nr 327/98 (EUT L 24 av den 29.1.2004) 19
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top