Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:017:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 17, 24 januari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 17
47 årgången
24 januari 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 115/2004 av den 23 januari 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 116/2004 av den 23 januari 2004 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 117/2004 av den 23 januari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1628/2003 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av stor regnbåge med ursprung i Konungariket Norge och Färöarna 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 118/2004 av den 23 januari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2419/2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystem för vissa av gemenskapens stödordningar som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 3508/92 7
Kommissionens förordning (EG) nr 119/2004 av den 23 januari 2004 om i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens kan beviljas som lämnats in för den delkvot II för fryst nötkött som fastställs i förordning (EG) nr 780/2003 11
Kommissionens förordning (EG) nr 120/2004 av den 23 januari 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1877/2003 12
Kommissionens förordning (EG) nr 121/2004 av den 23 januari 2004 om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris B inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1878/2003 13
Kommissionens förordning (EG) nr 122/2004 av den 23 januari 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1875/2003 14
Kommissionens förordning (EG) nr 123/2004 av den 23 januari 2004 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1876/2003 15
Kommissionens förordning (EG) nr 124/2004 av den 23 januari 2004 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 16
Kommissionens förordning (EG) nr 125/2004 av den 23 januari 2004 om fastställande av den definitiva bidragssatsen och procentsatsen för utfärdande av exportlicenser inom system B inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner, bordsdruvor och äpplen) 18
Kommissionens förordning (EG) nr 126/2004 av den 23 januari 2004 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i januari 2004 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 2535/2001 20

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2004/80/EC
*Rådets beslut av den 17 december 2003 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och regeringen i Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong om återtagande av personer utan uppehållstillstånd 23
Avtal mellan Europeiska gemenskapen och regeringen i Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong om återtagande av personer utan uppehållstillstånd 25
*Information om dagen för ikraftträdandet av fiskeavtaletmellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moçambique 40
Kommissionen
2004/81/EC
*Kommissionens beslut av den 6 januari 2004 om ändring av rådets beslut 79/542/EEG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av nötkreatur, svin, hästdjur, får, getter, färskt kött och köttprodukter, särskilt när det gäller vissa anslutande länder [delgivet med nr K(2003) 5352] (1) 41
2004/82/EC
*Kommissionens beslut av den 15 januari 2004 om ändring av beslut 2002/199/EG om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av levande nötkreatur och svin från vissa tredje länder [delgivet med nr K(2003) 5353] (1) 46
2004/83/EC
*Kommissionens beslut av den 6 januari 2004 om ändring av beslut 98/371/EG beträffande import av färskt kött från vissa anslutande stater [delgivet med nr K(2003) 5314] (1) 52
2004/84/EC
*Kommissionens beslut av den 23 januari 2004 om skyddsåtgärder mot aviär influensa i Thailand [delgivet med nr K(2004) 171] (1) 57
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top