Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:014:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 14, 21 januari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 14
47 årgången
21 januari 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 89/2004 av den 20 januari 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 90/2004 av den 20 januari 2004 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia 3
Kommissionens förordning (EG) nr 91/2004 av den 20 januari 2004 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in under januari månad 2004 om exportlicens för nötköttsprodukter som berättigar till särskild behandling vid import till tredje land får godkännas 5
Kommissionens förordning (EG) nr 92/2004 av den 20 januari 2004 om utfärdande av importlicenser för socker och blandningar av socker och kakao som omfattas av ursprungskumulation AVS/ULT och EG/ULT, för ansökningar som inkommit under januari 2004. 6
Kommissionens förordning (EG) nr 93/2004 av den 20 januari 2004 om utfärdande av importlicenser för ris med ursprung i stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) och i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) för ansökningar som inlämnats under de första fem arbetsdagarna i januari 2004 enligt förordning (EG) nr 638/2003 7
Kommissionens förordning (EG) nr 94/2004 av den 20 januari 2004 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull 9
*Kommissionens direktiv 2004/2/EG av den 9 januari 2004 om ändring av rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG med avseende på gränsvärden för fenamifosrester (1) 10
*Kommissionens direktiv 2004/5/EG av den 20 januari 2004 om ändring av direktiv 2001/15/EG genom införande av vissa ämnen i bilagan (1) 19

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2004/69/EC
*Kommissionens beslut av den 22 december 2003 om antagande av lista över områden av gemenskapsintresse i den alpina biogeografiska regionen [delgivet med nr K(2003) 4957] 21

Rättelser
*Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1334/2003 av den 25 juli 2003 om ändring av villkoren för godkännande av fodertillsatser som hör till typen spårelement (EUT L 187 av den 26.7.2003) 54
*Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1458/2003 av den 18 augusti 2003 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för griskött (EUT L 208 av den 19.8.2003) 54
*Rättelse till kommissionens direktiv 2003/60/EG av den 18 juni 2003 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG beträffande fastställande av gränsvärden för vissa bekämpningsmedelsrester i och på spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung och vissa produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker (EUT L 155 av den 24.6.2003) 54
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top