EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:009:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 9, 15 januari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 9
47 årgången
15 januari 2004
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 57/2004 av den 27 oktober 2003 om ändring av kommissionens beslut 2002/602/EKSG om förvaltning av vissa importbegränsningar för vissa stålprodukter från Ryska federationen 1
Kommissionens förordning (EG) nr 58/2004 av den 14 januari 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 5
Kommissionens förordning (EG) nr 59/2004 av den 14 januari 2004 om utfärdande av importlicenser för vissa svampkonserver fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 30 april 2004 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 60/2004 av den 14 januari 2004 om övergångsåtgärder inom sockersektorn med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 61/2004 av den 13 januari 2004 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 13
Kommissionens förordning (EG) nr 62/2004 av den 14 januari 2004 om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater, citroner, äpplen) 17
Kommissionens förordning (EG) nr 63/2004 av den 14 januari 2004 om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (apelsiner) 19

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2004/42/EC
*Rådets beslut av den 27 oktober 2003 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om ändring av avtalet mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och Ryska federationens regering om handel med vissa stålprodukter av den 9 juli 2002 21
Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering om ändring av avtalet mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och Ryska federationens regering om handel med vissa stålprodukter av den 9 juli 2002 22
Europeiska centralbanken
2004/43/EC
*Europeiska centralbankens beslut av den 18 december 2003 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska centralbankens kapital (ECB/2003/17) 27
2004/44/EC
*Europeiska centralbankens beslut av den 18 december 2003 om fastställande av åtgärder för att deltagande nationella centralbanker skall kunna betala in Europeiska centralbankens kapital (ECB/2003/18) 29
2004/45/EC
*Europeiska centralbankens beslut av den 18 december 2003 om fastställande av åtgärder för att icke-deltagande nationella centralbanker skall kunna betala in Europeiska centralbankens kapital (ECB/2003/19) 31
2004/46/EC
*Europeiska centralbankens beslut av den 18 december 2003 om villkoren för överlåtelse av andelar i Europeiska centralbankens kapital mellan de nationella centralbankerna och om ändring av inbetalat kapital (ECB/2003/20) 32
2004/47/EC
*Europeiska centralbankens beslut av den 18 december 2003 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till Europeiska centralbankens reservtillgångar och avsättningar samt för ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts (ECB/2003/21) 36
2004/48/EC
*Europeiska centralbankens beslut av den 18 december 2003 om ändring av artikel 1 f i beslut ECB/2001/16 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker från och med räkenskapsåret 2002 (ECB/2003/22) 39
2004/49/EC
*Europeiska centralbankens beslut av den 18 december 2003 om ändring av beslut ECB/2001/15 om utgivningen av eurosedlar (ECB/2003/23) 40
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top