Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:346:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 346, 31 december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 346
46 årgången
31 december 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2330/2003 av den 30 december 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 2331/2003 av den 23 december 2003 om genomförande av artikel 12 i rådets förordning (EG) nr 2501/2001 om tillämpning av en ordning med allmänna tullförmåner under tiden 1 januari 2002-31 december 2004 och om ändring av den förordningen 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 2332/2003 av den 30 december 2003 om undantag från förordning (EG) nr 2535/2001 när det gäller tidsperioden för inlämnande av ansökningar om importlicenser för mjölkprodukter inom ramen för kvoter 12
*Kommissionens förordning (EG) nr 2333/2003 av den 30 december 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 vad beträffar tröskelvolymen för tilläggstull för päron, citroner, äpplen och zucchini 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 2334/2003 av den 30 december 2003 om undantag, för år 2004, från förordning (EG) nr 2125/95 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för svamp av arterna Agaricus 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 2335/2003 av den 30 december 2003 om undantag för år 2004 från förordning (EG) nr 2402/96 när det gäller tullkvoter för maniokstärkelse 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 2336/2003 av den 30 december 2003 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 2337/2003 av den 30 december 2003 om rättelse av förordning (EG) nr 1903/2003 om fastställande av avkastningen av oliver och olja för regleringsåret 2002/03 26
*Kommissionens förordning (EG) nr 2338/2003 av den 30 december 2003 om ändring av förordning (EG) nr 883/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller handeln med produkter inom vinsektorn med tredje land 28
*Kommissionens förordning (EG) nr 2339/2003 av den 30 december 2003 om ändring av förordning (EEG) nr 3149/92 om fastställande av närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda personerna i gemenskapen 29
*Kommissionens förordning (EG) nr 2340/2003 av den 29 december 2003 om undantag för 2004 från förordning (EG) nr 1279/98 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för de tullkvoter för nötkött som föreskrivs i rådets beslut 2003/286/EG, 2003/298/EG, 2003/299/EG, 2003/18/EG, 2003/263/EG och 2003/285/EG för Bulgarien, Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Polen och Ungern 31
*Kommissionens förordning (EG) nr 2341/2003 av den 29 december 2003 om undantag från förordning (EG) nr 780/2003 beträffande en delkvot för fryst nötkött med KN-nummer 0202 och produkter med KN-nummer 02062991 33
*Kommissionens förordning (EG) nr 2342/2003 av den 29 december 2003 om att låta Demokratiska socialistiska republiken Sri Lanka få omfattas av den särskilda stimulansordningen till skydd för arbetstagares rättigheter 34
*Kommissionens förordning (EG) nr 2343/2003 av den 23 december 2003 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 36
*Kommissionens förordning (EG) nr 2344/2003 av den 30 december 2003 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan 38
*Kommissionens förordning (EG) nr 2345/2003 av den 23 december 2003 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 41
Kommissionens förordning (EG) nr 2346/2003 av den 30 december 2003 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget 45
Kommissionens förordning (EG) nr 2347/2003 av den 30 december 2003 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 48
Kommissionens förordning (EG) nr 2348/2003 av den 30 december 2003 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 54
*Rådets direktiv 2003/122/Euratom av den 22 december 2003 om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet och herrelösa strålkällor 57

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/917/EC
*Rådets beslut av den 22 december 2003 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokoll nr 1 och 2 till associeringsavtalet EG-Israel 65
Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokoll nr 1 och nr 2 till associeringsavtalet EG-Israel 67
*Beslut nr 2/2003 av samarbetsrådet Europeiska gemenskapen-f.d. jugoslaviska republiken Makedonien av den 22 december 2003 om genomförande av ytterligare liberalisering av handeln med jordbruks- och fiskeriprodukter 88
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top